Begroting 2017

21
nov
2016

Begroting 2017

Opnieuw zijn we er in geslaagd een sluitende begroting te leveren. En dat is opnieuw een compliment voor het ambtelijk apparaat en de wethouder en het college als totaal. Maar goed, een sluitende begroting, want ook al lijken het betere tijden we zijn nog lang niet zover dat er ruimte is voor plannen, ruimte voor wensen en investeringen.
Het lijkt erop dat die fase van mogelijke financiële ruimte binnen niet al te lange tijd weer aan gaat breken. Nog niet in 2017 maar in de jaren daarna lijkt het goed te komen.

Die ruimte hebben missen we al erg lang ook al is in deze begroting een heel klein beetje ruimte opgenomen voor wat nieuwe zaken die u als college niet direct als onvermijdelijk en onuitstelbaar heeft geacht.
Deze begroting heeft in onze fractie niet tot heel veel vragen of discussie geleid. Zoals hiervoor al geschetst er is weinig ruimte omdat bijna alle uitgaven en investeringen gericht zijn op de onvermijdbare en onuitstelbare zaken. Met andere woorden, je moet wel. Maar we hebben wel wat realiseerbare wensen, daarover later meer.

Wel hebben we een aantal zaken waar we het hier graag met de raad en het college over willen hebben.
voor PPW is omzien naar elkaar een thema waarvan we vinden dat daar in ieder geval de droom werkelijkheid moet worden.
En als we naar dat thema kijken, een zeer belangrijk thema, dan zijn er toch wat aandachtspunten te noemen.
Alle gemeenten gezamenlijk blijken in totaal 1200 miljoen over te houden die niet direct ingezet wordt voor de zorg waar het eigenlijk voor bedoeld is.
Ook in de gemeente Wierden gaat het om erg veel geld.

nt ik neem aan dat u de mail van Zorgaccent goed gelezen hebt? De mail waarin deze thuiszorgorganisatie met wie de gemeente Wierden samen werkt haar grote zorgen uit over een aantal zeer belangrijke vragen?
Bijvoorbeeld dat de huidige uren inzet van uren lang niet voldoende blijkt, dit zeker ook naar aanleiding van de uitspraak van Centrale Raad van Beroep die eigenlijk hetzelfde zegt.
Want we geven volgens ons zo’n 30 % minder uit aan huishoudelijke hulp, dan is het toch ook wel logisch dat je middelen overhoudt?
Men vraagt ook of onze gemeente zich gaat houden aan het tarief dat landelijk is vastgesteld volgend de ‘Code verantwoordelijk Marktgedrag’? Gaat u dat doen?
Of zijn wij afhankelijk van het aanbestedingsproces wat loopt in de 14 gemeenten?
Op zich logisch dat je dat in gezamenlijkheid oppakt vanuit de gedachte dat het daardoor efficiënter maar vooral goedkoper wordt.
Maar als je dan ziet hoe verschillend de 14 gemeenten nu presteren op dit gebied waarbij de ene gemeente tekort komt op het budget en de ander, zoals Wierden, veel overhoudt. Dan kun je je afvragen of aanbesteden dan wel noodzakelijk. Je slaat namelijk ook alle eigen ruimte dicht: de eigen regie is er dan absoluut niet.
Net zoals nu ook niet van toepassing is bij de uitvoering van huishoudelijk hulp, hoezo eigen regie? Ramen lappen mag niet want past er niet bij, wie voert dan de regie? Het is absoluut en 100 % zeker aanbodgericht en niet vraag gestuurd zoals we dat hadden gewild met de kreten eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.
En dan nog twee vragen over dit onderwerp:
1. wanneer krijgen we te horen hoe het verder gaat met het aantal uren wat toegezegd wordt en de extra inkoop van huishoudelijke hulp, we hebben er al twee keer naar gevraagd maar wij weten het nog steeds niet en dus onze inwoners ook niet? Of gaat u de extra inkoop hstructureel maken vanaf 2017
2. En wanneer kunnen we de beleidsnotitie omtrent mantelzorgwoningen verwachten? Eigen regie…..?

Een ander onderwerp gaat over de zorgverzekering. Nog voor het begrotingsoverleg van vandaag heeft Platform Progressief Wierden aandacht gevraagd voor de kosten van de zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. We hebben ons de blaren op de tong gepraat, 2x een motie klaar gehad en net niet ingediend en het college heeft toch de handschoen opgepakt, dank daarvoor.
Mensen met een laag inkomen en in een eigen huis wonen kunnen nu ook gebruik maken van de collectiviteitsregeling voor de zorgverzekering en vergoeding eigen risico omdat het huis niet meer wordt gezien als vermogen. want “stenen kun je niet eten” was en is het motto van PPW.
Mooi dat dit zo is opgepakt. We zijn benieuwd wat dat dit jaar gaat opleveren aan meer aanvragen, we horen het graag !

Een ander onderwerp betreft de milieudoelstellingen. Tijdens de nota MJB hebben wij ook opnieuw aandacht gevraagd voor de aangekondigde beleidsnotitie over Windmolens in onze gemeente.
U heeft ongetwijfeld gehoord dat grote bedrijven zoals Shell een andere koers willen als het gaat om het energieakkoord. Het oliebedrijf Shell noemt zich nu energiebedrijf en schudt zelfs de hand met een organisatie als Greenpeace! Iets wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar zou zijn.

En wat doen wij in onze gemeente om de milieudoelstellingen te halen?
Hoe staat het met het zonnepark? Is daar al wat beweging in ?
En dan iets heel verrassends. Er komen mogelijk windmolens bij het Grote Gat in Enterveen. De Hof van Twente is dat van plan. In de laatste inforonde stelde de VVD hier vragen over en de wethouder gaf aan alleen mondeling geïnformeerd te zijn door de Hof van Twente Straks staan er aan de rand en binnen het zicht van onze gemeente windmolens van rond de 200 meter hoogte en wij staan met de handen in de zak te af te wachten. Wat vindt de raad daar nu eigenlijk van; hoe zien wij dat en willen we ook zelf geen windmolens in Wierden? PPW is zeker op voorhand niet tegen laat dat duidelijk zijn, maar we willen er toch wel eens graag met de andere raadsleden over discussiëren. Hoe belangrijk vinden wij de milieudoelstellingen en wat is ons dat waard?
In de begroting wordt via de beantwoording in de Midterm Review een bedrag opgenomen (een voorbereidingskrediet) van 25.000 euro voor onderzoekskosten en inwonerparticipatie om het opknappen van de Dorpsstraat Midden mogelijk te maken. De verwachting is dat er 2018 gerenoveerd kan worden omdat het Middenplein dan klaar is.
Tijdens de behandeling van nota MJB is er een motie ingediend door ik meen NEW om deze handelswijze via een motie bij het college af te dwingen. In ons enthousiasme en ook om niet het beeld te geven dat wij tegen die actie zijn hebben ook wij onze handtekening onder die motie gezet. Tenslotte zijn we ook de partij geweest die er op aangedrongen heeft Dorpsstraat Zuid eerder dan oorspronkelijk gepland te renoveren, en wat ligt het er inmiddels prachtig bij ….
Maar ik wil er nog wel even op wijzen dat een motie met precies dezelfde strekking al op 9 november 2010 door PPW is ingediend. CDA en VVD/GB hebben die motie mede ondertekend. Twee partijen waren toen tegen, ze zijn inmiddels voor, voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen. Er was dus een meerderheid en feitelijk zijn we dus nog steeds bezig uit voering te geven aan die oorspronkelijke motie uit 2010. Je moet een lange adem hebben als politiek om iets te bereiken maar dus ook een heel goed geheugen. En ons maar ook het collectieve geheugen van de Raad laat ons wel eens in de stellen zien we hier.

Verder willen wij een amendement in dienen. omdat wij ons zorgen maken over de veiligheid in de omgeving van een van onze Wierdense scholen. Het gaat in dit geval over de Widerode en dan met name over de parkeersituatie aldaar. Of beter gezegd, het ontbreken daarvan. Al sinds 2011 zijn er plannen om daar een achttal extra parkeerplekken aan te leggen afgewezen vanwege andere financiële keuzes. Omwonenden, ouders en medewerkers van de school hebben ons op die onveilige situatie gewezen..En elk jaar vanaf 2011 stond het opnieuw als wens en dus niet als onvermijdelijk en onuitstelbaar op de wensenlijst. Nu er toch een ietsje financiële ruimte is achten wij de tijd rijp om dit nu eindelijk aan te pakken. Veiligheid telt en al helemaal als het om schoolkinderen gaat.

Al in 2013 hebben wij een beroep op onze collega’s gedaan om de geplande bezuinigingen van 3000 euro op de evenementensubsidies terug te draaien het niet gehaald. Helaas. In gesprekken met de middenstand maar ook met de goedheiligman zelf blijkt dat het na afbouw van die subsidie steeds ingewikkelder wordt voor de winkeliers om de intocht van Sinterklaas in Enter en Wierden op een aantrekkelijker te organiseren. Niet dat het geen feest wordt maar er is weinig mogelijk. Vandaar dat wij onze collega’s willen verzoeken om de motie die we in gaan brengen mede te ondertekenen. Het maar om een relatief klein bedrag van 1500 euro maar is tegelijkertijd van groot belang voor ons dorp. En wie wil dat nou niet?

Als laatste een onderwerp waar je eigenlijk niet mee wilt beginnen maar ook niet mee wilt afsluiten.
Hondenpoep!
Een grote ergernis bij onze inwoners. Niet alleen omdat men om de poep heen moet lopen, als dat altijd al lukt. Maar ook omdat inwoners die de poep netjes opruimen en ze dan bijvoorbeeld in een putje gooien en later merken dat daardoor het putje of zelfs het riool verstopt raakt. Zie het krantenbericht in Tubantia van 29 juli 2016. Hondenbelasting is in onze gemeente (nog) geen doelbelasting maar wij zijn van mening en hopelijk delen veel fracties die mening dat er ook in onze gemeente hondenpoepbakken komen. Bakken waar je als inwoner zelf de poep in kunt gooien.
Hondenbezitters blijven zelf uiteraard verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep.
Wij denken dat wij hiermee een aantal problemen oplossen: ergernis van veel inwoners en geen verstopte riolen meer vanwege hondenpoep.

Dit was de bijdrage van PPW; samen met twee moties en een amendement.