Wierden autoluw?

Geschreven door:
20
mei
2017

Wierden Autoluw?

In de Tubantia van zaterdag 20 mei schreef columniste Linda Hilberink een interessant artikel met als titel autoluw.

De strekking van haar artikel is dat ze vindt dat gratis parkeren vlak voor je winkel er toe leidt dat er meer wordt.

Lees meer
10
mei
2017

"Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de inzet van PPW vooral gericht op thema's als een nog meer socialere leefomgeving in onze gemeente. Een gemeente met veel aandacht voor de zwakkeren en de minder sterkeren. Daarnaast was een klein maar niet onbelangrijk onderdeel onze wens voor een meer autoluw centrum in de kern van Wierden. Daar.

Lees meer
02
feb
2017

Dromen: het is waar we onze idealen realiseren maar Luchtkastelen hebben ook in de toekomst geen plek. Mooi citaat van Trendbureau Overijssel. Maar…hoe bepaal je nu wat een mogelijke droom is en wat niet? Niet alles kan. Er zijn natuurwetten. Er zijn feiten. Er zijn politieke en economische ontwikkelingen die wij niet in de hand.

Lees meer

Begroting 2017

Geschreven door:
21
nov
2016

Begroting 2017 Opnieuw zijn we er in geslaagd een sluitende begroting te leveren. En dat is opnieuw een compliment voor het ambtelijk apparaat en de wethouder en het college als totaal. Maar goed, een sluitende begroting, want ook al lijken het betere tijden we zijn nog lang niet zover dat er ruimte is voor .

Lees meer

Nieuwsbrief September 2016

Geschreven door:
24
sep
2016

Fractievergaderingen 2016 ‘ 27 september 18 oktober en 29 november 28 september open huis over de nieuwe omgevingswet *) Thema’s o.a. De agenda van Twente, Begroting 2017 - Duurzame (wind)energie Bestemmingsplann Ypeloschoolweg, Bestemmingsplan Nijverdalsestraat etc. Van harte Welkom ! Meer dan ooit hebben we de inbreng van onze leden nodig ! *) De Omgevingswet in 70 woorden De.

Lees meer
10
jul
2016

De  toekomst is de plek van mogelijke dromen. Dromen: het is waar we onze idealen realiseren maar Luchtkastelen hebben ook in de toekomst geen plek. Mooi citaat van Trendbureau Overijssel. Maar…hoe bepaal je nu wat een mogelijke droom is en wat niet? Niet alles kan. Er zijn natuurwetten. Er zijn feiten. Er zijn politieke en.

Lees meer
13
mei
2016

Op dinsdag 10 mei hebben we vragen gesteld over WMO gel;d wat veel gemeenten over zouden hebben gehouden in 2015 PPW heeft  in de commissievergadering van dinsdag 10 mei vragen gesteld  aan het college over het feit dat bijna alle gemeenten  geld over houden op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 is zeker.

Lees meer
16
apr
2016

Hondenbelasting sluitstuk van de Wierdense begroting Sinds gemeenteraadslid Bernard Ros een motie heeft ingediend over hondenpoep overlast is er in de raad een aantal keren gesproken over "hondenbeleid" Wij willen nu niet zozeer de discussie aanzwengelen over hondenbeleid maar over hondenbelasting. Door de raad bepaald, zei de wethouder in de laatste commissievergadering. Dat moet dan lang geleden zijn.

Lees meer
16
apr
2016

Vrijwilligerswerk of toch een betaalde baan ???? Vrijwilligers zijn deze weken uitgenodigd voor een ontbijt met onze Burgemeester op zaterdagmorgen 23 januari bij het Anker in Wierden en 30 januari bij de Krol in Enter. Een prachtig initiatief ! Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze samenleving en verdienen het om erkend en gerespecteerd te worden voor.

Lees meer
07
okt
2015

  Nadat in de Raadsvergadering van 1 juni 2015 de meerderheid van de raad geen brood zag om aanvullend onderzoek te doen naar het voorgestelde ruilmodel dorpshuis in Enter is gisteren tijdens de bespreking van de Nota Meerjarenbeleid dit onderzoek opnieuw aan de orde gesteld door Platform Progressief Wierden. PPW was van mening dat dit negatieve besluit.

Lees meer
16
sep
2015

Op dinsdag 8 september hebben wij als fractie, samen met de CU en NEW een motie ingebracht met als doel om uit te zoeken of er extra opvangmogelijkheden voor vluchtelingen in Wierden zijn te vinden. Eigenlijk waren bijna alle fracties het eens dat we niet alleen maar toe kunnen kijken. Kijk naar het nieuws, lees de.

Lees meer
01
jun
2015

BED, BAD EN BROOD De huidige regering gaat gemeenten dwingen – onder dreiging van financiële kortingen – om hun opvangvoorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers af te breken. In de vijf grote steden komen nieuwe centra die als enig doel hebben om mensen zo snel mogelijk op het vliegtuig óf op straat te zetten. De zoektocht naar een oplossing.

Lees meer
01
jun
2015

Het ambtsgebed. In veel gemeenten in Nederland was het sinds jaar en dag een goed gebruik om voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering een gebed uit te spreken. Een gebruik dat paste bij de tijd en de werkelijkheid van toen. Ik heb het dan over vroeger, over een tijd die voorbij is. De tijd dat bijna heel.

Lees meer
17
mei
2015

“Geen AZC in Wierden maar huizen om in te leven!” Dat is de stelling van Bert Klaas, fractievoorzitter van het Platform Progressief Wierden (PPW). “Een Asiel Zoekers Centrum (AZC) in Nederland is volgens PPW zeker nodig, vooral om asielvragers voor een niet al te lange periode noodonderdak te kunnen bieden. Maar niet zoals het zo.

Lees meer

Gif in Wierden?

Geschreven door:
27
mrt
2015

“Made in Japan, maar liever niet in Wierden”, is de stelling van PPW-raadslid Herman Minkjan. “In Nederland rukt de lelieteelt op. Ook binnen de gemeente Wierden is er sprake van lelieteelt en dit voorjaar dienen zich de eerste tekenen al aan op de akkers waar er dit jaar lelies geteeld zullen gaan worden. Lelies zijn.

Lees meer

Klagen mag !

Geschreven door:
18
dec
2014

Er zijn met ingang van 2015 een aantal zaken veranderd met betrekking tot werk en inkomen. De gemeente krijgt ook hier extra taken Iedereen moet werken naar vermogen. Dat klinkt goed en biedt zeker kansen maar er zijn zeker ook valkuilen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt vaak een plek gezocht.

Lees meer
13
nov
2014

  Geachte leden van de Raad, van het college en alle andere aanwezigen, Nu ik namens PPW voor de 9e keer een beschouwing mag geven over de begroting kan ik wel zeggen dat ik inmiddels enige ervaring heb opgebouwd. Niet alleen met het in deze zaal staan en het woord mogen voeren maar vooral met het.

Lees meer
01
nov
2014

Toen er in het vroege voorjaar van 2014 afspraken met Roetgerink zijn gemaakt om het riool er herbestrating tussen winkel en restaurant alvast in januari/februari 2015 uit te voeren ipv in 2017 kreeg ik het plan om de rest, tot aan de Goorseweg er dan maar meteen achteraan op te pakken. In de raad voorgelegd.

Lees meer

€ 10 Euro voor de zorg ?

Geschreven door:
24
sep
2014

De wijze waarop Zorg is geregeld is een graadmeter voor de kwaliteit van onze samenleving  !!! Deze stelling zou ik graag aan lezers willen voorleggen ! Er worden zorgtaken naar de gemeente overgeheveld, dat is inmiddels bij iedereen bekend. Zorg voor ouderen, voor mensen met een beperking en voor jongeren. Wel is er vanuit De Haag  fors gesneden.

Lees meer
12
sep
2014

Stemverklaring namens PPW uitgesproken in de raadsvergadering 09-09-2014: "Het PPW is van mening dat alle burgers voor de wet gelijk zijn, en dat er daarom zo weinig mogelijk uitzonderingen moeten zijn, vooral die lastig te verklaren zijn. Een schuur van 250 m2 in het buitengebied legt een groter beslag op de vrije ruimte.

Lees meer
12
sep
2014

Op initiatief van PPW raadslid Herman Minkjan en delegatie Vrouwen van Nu, Leidy Overmeen, Diny Heldoorn, Alie Hoekstra hebben Wethouder Rick Schasfoort (verkeer) en ambtenaar verkeerszaken Joop Pasman gevaarlijke kruispunten en verkeersituaties in kern van Wierden bekeken. Vrouwen van Nu maken zich ongerust over de fiets onveiligheid in Wierden, de.

Lees meer
04
jun
2014

In één keer !!! Bij mijn beëdiging als raadslid, voor de 2e keer, gaf de burgemeester , de voorzitter van de raad ons als advies mee : Bedenk bij elk besluit wat de gevolgen zijn voor je buurvrouw, je slager en je moeder,. Daar moest in aan denken toen ik las.

Lees meer
19
feb
2014

Geen vuurwerk bij het politiek café in Enter stond te lezen in het nieuws. Dat was ook zo. Wel een paar dingen die mij opvielen. De aanwezigen waren vooral mensen die op de een of andere manier al heel erg betrokken zijn bij de politiek doordat ze lid zijn van een partij, dorpsraad of iets dergelijks. De gemiddelde.

Lees meer
15
jan
2014

Wat is er toch al veel gepraat en geschreven over het Middenplein in Enter en een kulturhus. Iedereen doet zijn zegje, al dan niet gekleurd door eigen bril of heimelijke wensen. Toch kan ik het niet laten om hier nog eens aandacht aan te besteden door met mijn bril, ook de.

Lees meer
15
jan
2014

Soms denk je het ei van Columbus te hebben gevonden en dan delen anderen je mening niet, of tenminste niet helemaal. In de gemeenteraad waren vragen over de kosten van haalbaarheidsonderzoek naar een Kulturhus, Dorpshuis Multi functioneel centrum of hoe je het ook wil noemen. De vragen  draaiden toen vooral om de kosten van  een dergelijk onderzoek. PPW.

Lees meer

Begroting 2013

Geschreven door:
15
jan
2014

Op 13 november was het de derde keer dat ik een begrotingsvergadering meemaakte van de Gemeenteraad Wierden. Voor het eerst in drie jaar werd de begroting goedgekeurd door ALLE partijen. Stamppot Het is.

Lees meer
26
dec
2013

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit kalenderjaar op 17 december stond het onderwerp ‘Integriteit van politieke ambtsdragers’ op de agenda. Een politiek zeer beladen onderwerp juist vanwege de negatieve lading die dit  begrip steeds vaker met zich mee lijkt te brengen. Er is ook altijd veel om te doen, in de politiek zelf maar ook en vooral.

Lees meer

Elsmoat

Geschreven door:
18
dec
2013

Gisteren de toekomst van de Elsmoat behandeld in de Raad. Sommige partijen wilden dit terrein  open stellen voor alle bedrijven. Nu, zo is afgesproken,  is dit bedrijventerrein alleen beschikbaar  voor bedrijven uit Wierden en Enter / Rijssen en Holten. Het standpunt  van PPW tot nu is dat we hier niet aan mee willen werken. Daar zijn redenen.

Lees meer

Stel je voor

Geschreven door:
12
nov
2013

Stel je voor, je kunt jezelf niet meer redden bij het douchen, je krijgt dan hulp van een thuiszorgorganisatie nadat een aanvraag is ingediend via de gemeente. Stel je wordt ook (tijdelijk) ziek, je diabetes speelt op, een longontsteking, een wond die heel moeizaam geneest en er is een verpleegkundige nodig. Als je ouder bent kan er.

Lees meer
26
mei
2013

In 2012 heeft de gemeenteraad van Wierden in de maand van het dialect vergadert in het Twents. Wat PPW betreft was dit een groot succes. Helaas na een evaluatie was de meerderheid van de raad van mening dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Een van de argumenten daarvoor was dat de raad voor één.

Lees meer

Van verkiezingen en bomenkap

Geschreven door:
13
apr
2013

Gisterenmorgen een gesprek gehad met de kandidatencommissie voor de komende gemeenteraadverkiezingen. Door vragen en antwoorden te beoordelen probeert men een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kandidaten en aan de hand daarvan een plek te geven op de kieslijst. Voor deze commissie geen gemakkelijke taak en ik wens hen daarbij veel succes toe. In dit gesprek.

Lees meer

Asbest

Geschreven door:
10
mrt
2013

Tijdens de afgelopen Raadsvergadering van 5 maart jongstleden stond er eigenlijk maar een groot discussiepunt op de agenda. Namelijk, hoe om te gaan met asbest op de puin en zandwegen in de gemeente Wierden. In november hebben we daar al eerder over gesproken en toen was er een meerderheid in de Raad om alleen asbest op.

Lees meer