PPW: grootste partij in de gemeente?

25
okt
2017

door Egbert Wessels, raadslid PPW

WIERDEN – Platform Progressief Wierden wil een actieve bijdrage leveren aan de bevordering van een sociale en duurzame gemeenschap die gebaseerd is op onderling vertrouwen en waarvan alle burgers van de gemeente Wierden deel uitmaken. Dit zijn mooie woorden, maar zonder onderbouwing kan je hier niet zoveel mee. Wat bedoelen we hier nou eigenlijk mee?

Wanneer je kijkt naar het politieke landschap in de gemeente Wierden, dan kan je wel stellen dat PPW de enige progressieve partij is. Zowel GroenLinks-, D66-, PvdA-, SP-, als PvdD- en alle andere progressieve stemmers zullen zich kunnen vinden in de kernwaarden van onze partij.

Vertrouwen en solidariteit
Een van die waarden is vertrouwen. We willen dat mensen meer vertrouwen krijgen in elkaar én ook in de politiek. Het PPW vindt dat meer aandacht voor burgerparticipatie hier een mooie bijdrage kan leveren. Daarnaast vinden wij solidariteit belangrijk. Zorg voor elkaar moet vanzelfsprekend zijn; samen zorgen dat de tegenstellingen verdwijnen, dus niet meer ‘wij’ tegen ‘zij’. Daarom zijn wij onder andere voor een ruimhartige en menselijke opvang voor vluchtelingen, ook in Wierden.

Zorg voor
elkaar moet vanzelfsprekend zijn

Duurzaam en progressief
Ook duurzaamheid staat hoog op ons lijstje. Verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving is van levensbelang. Samen zullen we ernaar moeten streven om het klimaatbeleid van Parijs te halen, het gaat immers om onze kinderen en kleinkinderen. Het plaatsen van windmolens, eventueel in samenwerking met andere (buur)gemeenten, in onze gemeente is daarom voor PPW een reële optie. Onze laatste kernwaarde draait om progressieve politiek. We willen op een positief-kritische manier meegroeien met de ontwikkelingen in onze samenleving. Een samenleving gericht op verbinding waar eenieder op zijn of haar manier deel van uit maakt.

Gemeentepolitiek gaat over concrete zaken die ons allen direct in het dagelijks leven raken. Dit is dus anders dan de landelijke politiek. Om toch een vergelijking te maken met de landelijke politiek willen wij even de feiten van de landelijke verkiezingen hierbij betrekken. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is namelijk 25 procent van de uitgebrachte stemmen gedaan op de hiervoor genoemde vijf linkse partijen. Dit zou ons zomaar de grootste partij van de gemeente Wierden kunnen maken! Als iedereen ook gaat stemmen en dezelfde progressieve keuze maakt.

De partij kijkt uit naar de komende verkiezingen.

“Wij gaan vol vertrouwen richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en hebben de ambitie om de grootste partij van Wierden te worden,” zegt raadslid Egbert Wessels.

Herkenning

Het kan goed zijn dat ook jij je in dit gedachtegoed herkent. Bij ons is er plek voor iedereen die dit gedachtegoed nastreeft. Een kleine of grote rol kan je bij onze partij en in deze gemeente altijd vervullen. En je kan in ieder geval op ons stemmen.

Klik hier om contact op te nemen met het PPW

Bron: www.dedriehoek.net