Wierden autoluw?

20
mei
2017

Wierden Autoluw?

In de Tubantia van zaterdag 20 mei schreef columniste Linda Hilberink een interessant artikel met als titel autoluw.

De strekking van haar artikel is dat ze vindt dat gratis parkeren vlak voor je winkel er toe leidt dat er meer wordt.

Lees meer

Wierden met een voetganger vriendelijk winkelhart

10
mei
2017

"Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de inzet van PPW vooral gericht op thema's als een nog meer socialere leefomgeving in onze gemeente. Een gemeente met veel aandacht voor de zwakkeren en de minder sterkeren. Daarnaast was een klein maar niet onbelangrijk onderdeel onze wens voor een meer autoluw centrum in de kern van Wierden. Daar.

Lees meer

De toekomst is de plek van mogelijke dromen.

02
feb
2017

Dromen: het is waar we onze idealen realiseren maar Luchtkastelen hebben ook in de toekomst geen plek. Mooi citaat van Trendbureau Overijssel. Maar…hoe bepaal je nu wat een mogelijke droom is en wat niet? Niet alles kan. Er zijn natuurwetten. Er zijn feiten. Er zijn politieke en economische ontwikkelingen die wij niet in de hand.

Lees meer

Begroting 2017

21
nov
2016

Begroting 2017 Opnieuw zijn we er in geslaagd een sluitende begroting te leveren. En dat is opnieuw een compliment voor het ambtelijk apparaat en de wethouder en het college als totaal. Maar goed, een sluitende begroting, want ook al lijken het betere tijden we zijn nog lang niet zover dat er ruimte is voor .

Lees meer

Nieuwsbrief September 2016

24
sep
2016

Fractievergaderingen 2016 ‘ 27 september 18 oktober en 29 november 28 september open huis over de nieuwe omgevingswet *) Thema’s o.a. De agenda van Twente, Begroting 2017 - Duurzame (wind)energie Bestemmingsplann Ypeloschoolweg, Bestemmingsplan Nijverdalsestraat etc. Van harte Welkom ! Meer dan ooit hebben we de inbreng van onze leden nodig ! *) De Omgevingswet in 70 woorden De.

Lees meer

Nota Meerjarenbeleid 2016 Roselien Slagers

10
jul
2016

De  toekomst is de plek van mogelijke dromen. Dromen: het is waar we onze idealen realiseren maar Luchtkastelen hebben ook in de toekomst geen plek. Mooi citaat van Trendbureau Overijssel. Maar…hoe bepaal je nu wat een mogelijke droom is en wat niet? Niet alles kan. Er zijn natuurwetten. Er zijn feiten. Er zijn politieke en.

Lees meer

WMO Geld over ???

13
mei
2016

Op dinsdag 10 mei hebben we vragen gesteld over WMO gel;d wat veel gemeenten over zouden hebben gehouden in 2015 PPW heeft  in de commissievergadering van dinsdag 10 mei vragen gesteld  aan het college over het feit dat bijna alle gemeenten  geld over houden op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 is zeker.

Lees meer

hondenbelasting : Sluitstuk van de begroting ?

16
apr
2016

Hondenbelasting sluitstuk van de Wierdense begroting Sinds gemeenteraadslid Bernard Ros een motie heeft ingediend over hondenpoep overlast is er in de raad een aantal keren gesproken over "hondenbeleid" Wij willen nu niet zozeer de discussie aanzwengelen over hondenbeleid maar over hondenbelasting. Door de raad bepaald, zei de wethouder in de laatste commissievergadering. Dat moet dan lang geleden zijn.

Lees meer

Vrijwilligers broodnodig of broodrovers ?

16
apr
2016

Vrijwilligerswerk of toch een betaalde baan ???? Vrijwilligers zijn deze weken uitgenodigd voor een ontbijt met onze Burgemeester op zaterdagmorgen 23 januari bij het Anker in Wierden en 30 januari bij de Krol in Enter. Een prachtig initiatief ! Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze samenleving en verdienen het om erkend en gerespecteerd te worden voor.

Lees meer