Historie

In het voorjaar van 1997 zijn PvdA, D66 en Groen Links in Wierden samengegaan in één nieuwe partij, PPW, het Platform Progressief Wierden. Ook mensen die nog niet lid waren van een politieke partij waren bij de oprichting betrokken. De gezamenlijke noemer om samen te gaan was niet “links” of “oppositie” of……….., maar progressiviteit en opkomen voor de zwakkere in de samenleving.

Al tijden was merkbaar dat het niet zozeer de oude partijgrenzen waren die mensen verbonden, maar veel meer begrippen als progressiviteit of conservatisme. Onder progressief valt natuurlijk veel te vatten, maar in ieder geval was van meet af aan duidelijk dat progressief in de politiek zeker moet staan voor openheid, duidelijkheid en een open blik naar de toekomst. Niet alleen een aantal democratische maniertjes, maar écht luisteren en rekening houden met de argumenten van burgers, ook als je zelf een andere mening hebt. Na een uitgebreide discussie in de begintijd (Platform of Partij?) is ervoor gekozen om deze progressieve ideeën in daden om te zetten in de Gemeenteraad van Wierden.

In 1998 deed PPW voor het eerst mee aan de verkiezingen en haalde toen drie zetels, waarvan 1 restzetel. Gekozen werden Pelle Mug, Anneke van Rijk en Theo de Putter. Pelle was de gehele periode de fractieleider en zat in de commissies ABZ/Financiën en Zorg, Theo in de commissies ABZ/Financiën en Grondgebiedzaken en Anneke in de commissies ABZ/Financiën en Zorg .

In 2002 deden we opnieuw mee en haalden toen ruim drie zetels. De raadsleden waren wederom Pelle Mug, Anneke van Rijk en Theo de Putter. Pelle was de drie jaar de fractieleider en gaf toen het stokje over aan Theo. Pelle zat in de commissies ABZ/Financiën en Zorg, ; Theo in de commissies ABZ/Financiën en Grondgebiedzaken en Anneke in de commissies ABZ/Financiën en Zorg

In 2006 zette de stijging in stemmenaantal zich voort. PPW won in alle kiesdistricten en wat resulteerde in 4 zetels in de raad. Gekozen werden Theo de Putter, Anneke van Rijk, Henk Slagers en Bernard Ros.
Het college werd gevormd door CDA en PPW. Theo de Putter werd wethouder en Bert Klaas nam zijn plaats en functie in de raad over.
In 2010 wisten we onze 4 zetels te behouden terwijl alle andere zittende partijen moesten inleveren. NEW verscheen op het toneel en kwam met 4 zetels in de raad. Voor PPW werden gekozen: Theo de Putter, Bert Klaas, Roselien Slagers en Bernard Ros. Theo werd opnieuw wethouder en zijn plaats in de raad werd ingenomen door Henk Slagers.