Lidmaatschap

PPW wil haar leden betrekken bij de politieke gang van zake in Wierden.

Als lid wordt u op de hoogte gehouden van actuele politieke ontwikkelingen en kunt u meebeslissen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Op de ledenvergaderingen legt de fractie verantwoording aan de leden af over het gevoerde beleid en legt de voorgenomen politieke koers voor aan de leden.

Ook kunt u meepraten op de maandelijkse steunfractievergadering waar de stukken voor de komende vergaderingen worden besproken. Deze vergaderingen zijn trouwens ook bestemd voor niet-leden die hun visie kenbaar willen maken.

Lidmaatschap van PPW kost slechts € 30,00 per jaar. Dit geld gebruiken we hoofdzakelijk voor de verkiezingscampagnes en zaalhuur voor de ledenvergaderingen.

Voor nadere informatie en om u als lid aan te melden kunt u een mailtje met uw persoonlijke gegevens sturen naar info@ppw-wierden.nl