Steunfractie

Maandelijks is er een vergadering in het Gemeentehuis. Voorheen noemden we dat de werkgroepvergaderingen maar in de gemeenteagenda staan ze als fractievergaderingen.

Op die vergadering zijn de fractieleden en een aantal meedenkende PPW leden aanwezig om de stukken voor de komende vergaderingen doorgenomen. Daarnaast komen ook nieuwe beleidspunten aan de orde. Ook kunnen mensen of groeperingen hun mening geven over politieke zaken in de gemeente. Kom eens langs als u mee wilt praten over de politiek in Wierden.

Plaats  : Monetzaal in het Gemeentehuis
Tijd      : 19.30 uur

Resterende data 2014 : 24 juni, 26 februari, 2 en 30 september, 4 november, 2 december.