Category: In de media
‘Jammer dat ik moet stoppen als raadslid’

Helaas moet Egbert Wessels vanwege gezondheidsredenen de raad verlaten. In weekkrant De Driehoek blikt hij alvast terug op zijn tijd in de raad. “Politiek vind ik hartstikke leuk, het is mooi om op die manier mijn bijdrage te leveren aan de samenleving. Als pensionado heb ik voldoende tijd om me te verdiepen in zaken en het is ook nooit goed voor de partij om halverwege weg te gaan. Daarom was het besluit om te stoppen moeilijk. Maar eigenlijk had ik geen keuze, het is jammer dat ik de raad moet verlaten.”

Read More


Vluchtelingenkinderen naar Wierden?

Dat is de vraag die het Platform Progressief Wierden woensdag 6 mei 2020 gaat stellen in de raadsvergadering. Een vraag waar we naar ons idee niet om heen kunnen. Zeker niet in een tijd als deze waarin solidariteit belangrijk is. Een tijd waarin we de bevrijding wilden vieren, maar gevangen zitten door een virus dat onze samenleving op z’n kop zet.

Read More


‘We kunnen het dus nog: solidair zijn’

Zo langzamerhand na twee weken thuis zitten begin ik terug te verlangen naar de tijd waarin corona een redelijk biertje en ‘hamsteren’ iets van rare kleine beestjes in de Albert Heijn was. Maar die tijd lijkt inmiddels al weer ver achter ons te liggen. Alles staat op zijn kop. En onze samenleving is de balans kwijt: hoe moet het verder?

Read More


‘Samen een mooie plek onder de zon’

door Roselien Slagers, raadslid Platform Progressief Wierden

Als je de krant leest, de tv aanzet of berichten volgt op sociale media dan lijkt het net alsof inwoners op heel veel punten lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar is dat wel zo?

Polarisatie, zoals deze conflicten worden genoemd, is volgens Van Dale de vorming van tegenstellingen, van uitersten, van tegengestelde polen.

Tegenstellingen uitmeten
Er zijn partijen en mensen die er genoegen aan beleven om deze tegenstellingen breed uit te meten en te verkondigen. Een voorbeeld is president Trump die zichzelf te schande maakt door het niet eens te zijn met de uitreiking van de Amerikaanse filmprijs, de Oscar, voor beste film aan de Zuid-Koreaanse productie Parasite van regisseur Bong Joon-ho. Wat dichterbij huis beschreef Thierry Baudet drie controleurs van de NS als vier Marokkanen die zijn dierbare vriendinnen lastigvielen. En nog erger: hij zegt ook dat Europa vluchtelingen ophaalt uit Afrika om op die manier de nationale identiteit te verzwakken.

Een thuis
Maar als ik in mijn eigen omgeving kijk, willen heel veel mensen hetzelfde. ‘Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand om je heen die van je houden kon’, zoals René Froger het ooit zong.  We willen allemaal een thuis, een baan die bij je past, een gezin dat er altijd voor je is, gezondheid voor alle dierbaren, vrienden, schone lucht en als het even kan op vakantie. Dat lijkt voor veel mensen haalbaar, helaas is dat is niet voor iedereen het geval. Maar een aantal van deze zaken liggen voor de meesten van ons binnen handbereik.

Waarom vechten we elkaar dan de tent uit over onder meer de kleur van Zwarte Piet, over mogelijk racisme tijdens carnaval, over boeren in de stikstofdiscussie, over wie in Nederland mag wonen? Zelfs over de naam van een gebakje, waarvan de bakker en een grote keten de naam hebben veranderd van bijvoorbeeld moorkop in roomsoes. In de media is dit uitgesponnen als een zaak van nationaal belang.

Uitgaan van overeenkomsten
Laten we bekijken wat we gemeen hebben en uitgaan van overeenkomsten in plaats van tegenstellingen. Laten we bekijken hoe de landbouw naast Natura 2000-gebieden kan bestaan en welke mensen we willen onderbrengen in Nederland. En hoe we samen kunnen zorgen voor voldoende huizen voor elke doelgroep: rijk, minder rijk, jong, oud, gezond en niet gezond.

Laten we een werkplek bieden aan iedereen die zich niet op eigen kracht kan redden. Iedereen een mooie plek, maar wel samen onder de zon als het even kan.

 


‘Als inwoner heb je recht op uitdaging’

Als inwoner van onze gemeente Wierden mag je de gemeente uitdagen. Bij Right to Challenge (R2C) kunnen inwoners en anderen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

Voorbeelden zijn fitte senioren die samen zorgcoöperaties opzetten, het onderhouden van de wijkspeeltuin, inwoners die wijkbedrijven runnen met en voor werkzoekenden of windmolens laten draaien voor hun dorpshuis. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan.

Met lokale gemeenschap
In 2020 wordt het uitdaagrecht in de gemeentewet vastgelegd, zodat in 2021 iedere Nederlander er gebruik van kan maken. In 75 gemeenten kan dit nu al. Dit is een mooi moment om na te denken hoe je op een slimme manier invulling kan geven aan R2C, samen met de lokale gemeenschap. De open discussie is de basis om van het begin af aan van ‘buiten naar binnen’ te denken.

De ambtelijke top, dus de gemeentesecretaris/directeur/management, moet hierbij steeds nauw betrokken zijn. Want R2C vraagt om een werkwijze met een integrale ondersteuning, dus samenwerken om processen af te stemmen. Inwoners of initiatiefnemers houden vaak geen rekening met het onderscheid in beleidsterreinen. Ook zijn er vaak vooraf gesprekken met ambtenaren nodig om tot een gezamenlijke inbreng in de discussie te komen waar iedereen het mee eens is.

Verantwoordelijkheid
Helemaal vrijblijvend is het dan ook niet. Realiseer je dat goed als inwoner of initiatiefnemer. Je zult een plan moeten indienen dat wordt beoordeeld door de gemeente. Bij goedkeuring krijg je voortaan verantwoordelijkheid voor het onderhoud van bijvoorbeeld de wijkspeeltuin. Daar krijg je dan ook budget voor. Er zijn dus wel regels aan verbonden: het is niet vrijheid, blijheid.

Van en voor
In ons land zijn al tal van initiatieven opgestart. Een mooi voorbeeld in onze gemeente is de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter, waar ik bestuurslid ben. Wij hebben inmiddels ons inwonersinitiatief, zonnepark de Groene Weuste, gerealiseerd. Hiermee laten we zien dat je met betrokken inwoners en inzet van verschillende talenten mooie zaken voor elkaar krijgt. En we verdienen er inmiddels zelfs geld mee dat weer terugkomt naar de gemeenschap door duurzaamheidsacties. We hanteren dan ook het ‘van, voor en door gemeente Wierden’- principe.

Minister Knops van Binnenlandse Zaken vindt Right to Challenge een prachtig plan. Platform Progressief Wierden ziet graag meer van dit soort inwonersinitiatieven ontstaan. Daarom pleiten wij al geruime tijd voor wijkbudgetten. Hiermee ziet PPW een wens in vervulling gaan.


Pas op de plaats bij besluit over Soweco

Persbericht namens PvdA-GroenLinks Twenterand, PvdA Almelo, PvdA Tubbergen en PPW. 

De ondernemingsraad van Soweco heeft op woensdag 15 januari een bijeenkomst gehouden voor alle raadsleden van de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Almelo, Twenterand, en Tubbergen. Hierbij draaide het om de plannen van het SOWECO-bestuur en lokale plannen van gemeenten.

Read More


‘Wierdense Veld verdient onze bescherming’

door Egberts Wessels, raadslid Platform Progressief Wierden

De rechter heeft onlangs bepaald dat er niet meer stikstof mag worden uitgestoten. Sinds het kabinet heeft gesproken over het schrappen van Natura-2000 gebieden wordt er veel gediscussieerd. Er moet zeker wat veranderen, maar het schrappen van beschermde natuurgebieden is niet de oplossing. Als Platform Progressief Wierden vinden we dat natuur zoals het Wierdense Veld behouden moet worden.

WIERDEN – Het Wierdense Veld is een groene parel op fietsafstand van Wierden. Dit natuurgebied kent een bloeiende flora en fauna: dit jaar zijn er nog kraanvogels geboren. Daarnaast is het een prachtige plek om even tot rust te komen, te fietsen en te wandelen. Natuur die we moeten koesteren en onze bescherming dubbel en dwars verdient. Maar het Wierdense Veld dreigt haar Natura 2000-status te verliezen. Samen met GroenLinks Hellendoorn komen we op voor dit prachtige natuurgebied. Hiermee vragen wij de coalities van de gemeente Wierden en Hellendoorn zich uit te spreken tegen het voornemen om natuurgebieden te laten verdwijnen en op te komen voor ons Wierdense Veld. Wij zijn deze handtekeningenactie gestart om een geluid te laten horen tegen uitspraken van Kamerleden die roepen dat we beschermde natuurgebieden maar moeten schrappen. Tot nu toe hebben we meer dan 1400 handtekeningen verzameld. Wij vinden niet dat kwetsbare natuur opgeofferd moet worden voor onder meer het uitbreiden van luchthavens en de intensieve veehouderij.

Alternatieven
PPW vindt dat de grenzen van de groei zijn bereikt. Natuur inleveren is een doodlopende weg. In het factsheet ‘Emissies en depositie van stikstof in Nederland’ van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) wordt gemeld dat stikstof een negatief effect op de biodiversiteit. Planten die van stikstof houden nemen alle plaats in, ten koste van andere en vaak zeldzamere soorten.

Boeren krijgen te lage prijzen voor hun product, waardoor zij gedwongen worden steeds meer dieren te houden. 45 procent van de totale uitstoot komt van de landbouw. Wij denken graag met boeren mee om te veranderen naar groene(re) alternatieven die minder stikstof uitstoten. Mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek die in het factsheet ‘emissies en depositie van stikstof in Nederland’ worden genoemd zijn onder meer veranderingen in de veestapel, kringlooplandbouw en nieuwe stalsystemen die zorgen voor minder uitstoot.

Verdroging tegengaan
De grootste opgave in het Wierdense Veld is het tegengaan van verdroging. Het is de bedoeling om greppels en sloten te dempen en zo de afvoer van water tegen te gaan. Uit een gesprek dat we als fractie hebben gehad met agrariërs in de directe omgeving wordt duidelijk dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor hun bedrijfsvoering. In sommige gevallen kan het zelfs tot stopzetting of verhuizing leiden.

Keuze
Als samenleving moeten we een keuze maken: kiezen we voor natuur of gaan we over de grenzen van groei? Willen we doorgroeien, steeds meer natuur inleveren of zeggen we de grens is bereikt? PPW kiest voor verandering. In sommige situaties zal dat pijn gaan doen, dat realiseren we ons. Daarom vinden we het ook absoluut noodzakelijk dat mensen volledig schadeloos gesteld moeten worden. Daarvoor zullen we ons zeker voor inzetten!

Teken de petitie
Heb jij onze petitie ‘Red het Wierdense Veld’ nog niet getekend? Dat kan nog steeds! De petitie is te vinden op de website van De Goede Zaak.

 


Leve de verenigingen in de gemeente!

Recent onderzoek liet zien wat we eigenlijk allemaal allang weten: mensen met lage en middeninkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. De kosten voor huur, gas en zorg zijn flink gestegen. Maar de inkomens zijn niet voldoende meegestegen.

Read More