Category: Partijnieuws
Jos Otter reflecteert op haar periode in het bestuur

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft Henk van Dieten de voorzittershamer neergelegd. We namen deze avond echter afscheid van twee van onze bestuursleden. Ook Jos Otter is deze avond als bestuurslid afgetreden. Jos is jarenlang een rots in de branding geweest en volgens ons, maar ook volgens Jos, is het neerleggen van een nevenfunctie een mooi moment voor reflectie. Daarom stelden wij haar een aantal vragen.

Jos, waarom heb je destijds ‘ja’ gezegd op de vraag om een bijdrage te leveren aan het bestuur van het PPW?

“In onze prachtige gemeente Wierden is het voor mij heel belangrijk dat we zo sociaal, duurzaam en gezond mogelijk met elkaar samenleven. Dit betekent dat iedereen zijn of haar, kleinere of grotere, steentje daaraan bij kan dragen. Zo leggen we sterk de nadruk op het woord ‘samen’ in ‘samenleven’. Dit is waar het PPW voor staat! Door begrip voor elkaar te hebben en oprechte interesse, kunnen we lokaal, maar ook daarbuiten, erg veel samen bereiken.”

Hoe denk je terug op jouw periode binnen het bestuur?

“Ik heb een hele fijne periode gehad. In mijn functie heb ik veel mensen leren kennen en heb ik ook van veel deskundige mensen mogen leren. De afgelopen periode hebben we ook als bestuur geprobeerd zoveel mogelijk onderwerpen op de agenda en in de publiciteit te krijgen. Vanuit standpunten waar wij écht voor staan! Helaas heeft dit niet geleid tot het resultaat wat we hadden gehoopt bij de laatste verkiezingen. Dat is zeker jammer.”

We hadden je graag nog in het bestuur gehad. Maar wat heeft je doen besluiten om met deze bestuursfunctie, die je geweldig ligt, te stoppen? En ben je dan ook helemaal weg?

“Omdat mijn studie in deze fase van mijn leven aandacht vraagt, maak ik op dit moment de keuze om hier de focus op te leggen. Ik blijf natuurlijk volmondig ‘ja’ zeggen tegen de punten waar het PPW voor staat. Wellicht komt er op termijn opnieuw een ‘ja’ op de vraag om opnieuw een bijdrage te leveren aan onze gemeente. Ik stop nu als bestuurslid, maar helemaal weg ben ik absoluut niet!

Jos, mogen wij je alsjeblieft bedanken voor jouw inbreng binnen de partij? We hebben geweldig veel aan je gehad en we verliezen je heus niet uit het oog! Die ‘ja’, die komt wel!


PPW Kiest een nieuwe voorzitter

In de ledenvergadering van woensdag 17 oktober heb ik, Henk van Dieten, de voorzittershamer voor het laatst gehanteerd. Reden genoeg om even terug te blikken op een periode van ruim elf en een half jaar PPW.

Van slapend lid tot voorzitter

Vanaf de oprichting van het PPW, zo’n twintig jaar geleden, ben ik lid van PPW geweest. Maar de eerste jaren wel “slapend lid”. Na een eerdere periode als voorzitter van de Wierdense PvdA en druk met mijn werk in het onderwijs had ik even geen behoefte om politiek actief te zijn.
Maar ja, het liep anders. Peet Lub en Pelle Mug hadden begin 2007 de opdracht gekregen een nieuwe voorzitter te zoeken. Ik zat thuis na een heupoperatie en moest ze dus wel ontvangen. Bovendien was mijn pensioen in aantocht en dus had ik ook geen argumenten om ‘nee’ te zeggen tegen hun verzoek.

Wel heb ik de leden in de vergadering waarin ik gekozen moest worden gewaarschuwd: ik woon in het buitengebied, mijn werk en vrije tijd spelen zich af buiten Wierden: eigenlijk ken ik Wierden en de Wierdenaren (en natuurlijk ook Enternaren) eigenlijk maar matig. Het mocht niet baten, gerustgesteld door mijn verzekering dat ik geen politieke ambities koesterde, werd ik dat voorjaar als voorzitter gekozen.

Ik heb er nooit spijt van gehad! Ik heb Wierden beter leren kennen en vooral veel aardige ,bevlogen mensen van het PPW.

Waarvoor heb ik mij als voorzitter ingezet?

In die ruim tien jaar heeft het bestuur, in regelmatig wisselende samenstelling, gewerkt aan:
• Het professionaliseren van de organisatie: denk aan reglementen, handleidingen, maar ook aan communicatie
• Het organiseren van alle activiteiten ten behoeve van de politieke continuïteit: verkiezingsprogramma’s, kieslijsten, campagnes
• Ondersteunen van de politieke vertegenwoordigers: raadsleden en wethouder
• Thematische activiteiten.

Niet in alles is mijn voorzitterschap geslaagd te noemen. Het ledental en vooral de aanwas van jonge leden blijft nog steeds een punt van zorg.

Le roi est mort, vive le roi!

Het politieke klimaat is in die afgelopen jaren veranderd, ook in Wierden. Het is dan ook noodzakelijk dat er een nieuwe voorzitter aantreedt met nieuw elan en enthousiasme. Ik ben dan ook verheugd met het initiatief om onder die nieuwe voorzitter aan de slag te gaan met een aantal themagroepen onder de noemer “Bouwers van PPW”. Themagroepen, met jonge enthousiaste deelnemers die het tot hun taak rekenen de raadsleden te ondersteunen en te voeden. En het thema waar ik zelf nog wel eens de tanden in zou willen zetten betreft de organisatie van de lokale democratie. Juist op lokaal terrein kan er volgens mij veel meer geëxperimenteerd worden met andere vormen van democratische besluitvorming, met participatie.

Graag bedank ik alle leden van PPW voor hun vertrouwen en steun en ik wens Aalsen Everts als nieuwe voorzitter veel succes en plezier.

PPW, het ga je goed!


Locatie keuze de Passie verantwoord?

Afgelopen dinsdag heeft de raad van Wierden in meerderheid (coalitie NEW/CDA) en CU ingestemd met de aankoop van een kavel van 2,3 hectare aan de Esrand voor de bouw van de Passie voor een bedrag van 2,3 miljoen euro.

Het PPW heeft tegengestemd met als hoofdargument dat we dit financieel onverantwoord vinden. Wij zijn niet tegen de bouw van de Passie maar wilden het besluit graag uitstellen tot er meer duidelijkheid en een betere financiële onderbouwing zou zijn voor de keuze van de Esrand.
Er is in een eerder stadium onderzoek gedaan naar een aantal opties voor de bouw van de Passie en daar is uitgekomen dat het Zuidbroek de beste optie zou zijn. De optie Esrand was toen nog niet in beeld.

De keuze voor de Esrand is naar onze stellige overtuiging niet voldoende financieel onderbouwd door het college en staat ook haaks op de eerder aangenomen motie, ondersteund door PPW, CDA en VVD, om niet meer geld uit te geven dan de middelen die er vanuit Den Haag voor beschikbaar worden gesteld.

Uit de praktijk blijkt dat de middelen uit Den Haag niet voldoende zijn om er een goed en duurzaam schoolgebouw neer te zetten. De keuze voor een op zich mooie locatie als de Esrand zal er voor zorgen dat de kosten hiervan vele jaren (40 jaar) op de begroting van de gemeente zullen drukken, dus ten koste gaat van andere belangrijke zaken in onze gemeente.

De coalitie van NEW/CDA was tijdens de raadsvergadering ook niet bereid om de beslissing uit te stellen tot september om zodoende eerst een helderder beeld te krijgen van de financiële situatie. Dit in tegenstelling tot de mooie woorden in het door hen opgestelde coalitie programma waar gesproken wordt over het in een vroegtijdig stadium inwoners en raadsleden betrekken bij ingrijpende plannen. Helaas moeten we constateren er geen sprake is van inwoners en raadsleden vroegtijdig betrekken bij ingrijpende keuzes.


De “PPW Bouwers”-groep

In oktober 2017 dacht ik: laat ik mij eens meer verdiepen in de gemeentepolitiek. Ik ben destijds aangesloten bij een fractievergadering van het PPW en voelde mij hier gelijk op mijn plek. Onderwerpen als maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en oog voor de medemens zijn onderwerpen die mij erg aan het hart liggen.

Start van De Bouwers

Sinds de verkiezingen van dit jaar zijn we met een groep actieve mensen de “bouwers”-groep gestart. Een mooie club met een diversiteit aan mensen met verschillende achtergronden die actief mee willen denken en openstaan voor onze mooie gemeente. Het is prettig om te merken dat je als individu mee kunt denken en ook een stem kan hebben binnen de politiek. Het gaat immers over onze mooie gemeente waar we allemaal met plezier willen kunnen blijven wonen, werken en vertoeven.

Wie ben ik?

Ik ben een geboren Enternaar, al zal mijn achternaam anders doen vermoeden. In het dagelijks leven ben ik maatschappelijk werker/wijkcoach en werkzaam in een van de grotere Twente gemeentes. Daarnaast heb ik de opleiding voor mediator gevolgd. Ik woon samen met mijn ruwharige teckel Theo.

De afgelopen jaren ben ik actief betrokken geweest bij het opzetten van het lokale initiatief “Noaberschap”. Een oud buurmeisje kwam destijds met het plan om voor de feestdagen boodschappen in te zamelen voor mensen die net buiten de boot vallen als het gaat om financiële regelingen en/of juist een steuntje in de rug nodig hebben. Samen met mijn zus en buurmeisje hebben we de schouders hieronder gezet. Dit initiatief hebben wij drie jaar gedaan en het was een succes! Het was mooi om te zien hoe een klein dorp als Enter zo meeleefde en massaal doneerde en namen doorgaf. Noaberschap in de grootste zin. En zo hoort het mijns inziens ook. Heb oog voor je medemens, want er gebeurt meer dan het oog kan zien. Ook de verborgen armoede en leed is niet aan mensen te zien.

Mijn rol binnen het PPW

Mijn speerpunten binnen het PPW zijn: sociaal domein, armoede, jongeren en alles op het gebied van de maatschappij waar mensen bij betrokken zijn.

De rol die ik krijg en vrij in kan vullen past mij als gegoten. Vind jij het nou ook leuk om mee te denken over onderwerpen die actueel zijn binnen de gemeente en ben je, net als ik in 2017, benieuwd wat jij kan betekenen voor het PPW en onze gemeente? Kom dan gewoon eens kijken bij de ‘bouwers’groep. Iedereen is van harte welkom!


Verkiezingen achter de rug: en nu?

Na de verkiezingen van 21 maart hadden wij, PPW, nog slechts twee zetels over. De volgende ochtend bleek dat naast lijsttrekker Roselien Slagers ook de nummer 6 van de kieslijst, Sander Salakory, zitting kon nemen de de Raad. Hiermee kwam een abrupt einde aan twaalf jaar raadslidmaatschap van Bert Klaas, vier jaar raadslidmaatschap van Egbert Wessels en Herman Minkjan en daarnaast ruim een jaar van Jan Willem Bronsgeest.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Er is in de periode na de verkiezingen in de ledenvergadering uitgebreid gesproken over hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar al snel werd de blik ook weer op de toekomst gericht. Ieder nadeel heeft zijn voordeel en in dit geval minstens twee voordelen. Sander, pas 35 jaar jong, heeft zitting genomen in de Raad namens PPW. Hij is daarmee het jongste raadslid in onze geschiedenis, mooi toch!

Een tweede voordeel is het volgende. Er is een groep PPW leden opgestaan die heeft aangegeven de raadsleden te willen ondersteunen, stukken mee te willen lezen en vergaderingen te bezoeken. De fractie is hier heel erg blij mee, want voor twee personen is het gewoon teveel werk. Een groep van 15 personen van diverse pluimage heeft al een aantal keer bij elkaar gezeten om vergaderingen voor te bereiden en taken te verdelen.

De steunfractie

De allereerste opdracht voor de fractie was het kiezen van een steunfractie. Deze steunfractieleden kunnen names PPW aanschuiven in de commissievergaderingen. De fractie heeft gekozen voor de ervaring van Egbert Wessels en daarnaast voor nieuwkomer Aalsen Everts, gezien zijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad van Montfoort. Als politiek adviseur blijft gelukkig Bert Klaas ook betrokken. Jan Willem Bronsgeest blijft ook zeer betrokken en maakt ook onderdeel uit van de eerder genoemde groep die zichzelf ‘De Bouwers’ heeft genoemd. Herman Minkjan moet helaas een stapje terug nemen om gezondheidsredenen. ‘De Bouwers’ is een enthousiaste groep en eenieders inbreng is welkom, dus kom gewoon eens langs!

De huidige stand van zaken

Inmiddels zijn de nieuwe wethouders benoemd is en op 5 juni het coalitieakkoord besproken. Wij hebben vooral geconstateerd dat er weinig nieuws onder de zon is en dat de nieuwe coalitie voortborduurt op reeds bestaand beleid. Eigenlijk was het enige concrete punt in het coalitieprogramma dat de winkels op zondag open mogen. Een overijverige winkelier die meteen de daad bij het woord wilde voegen hebben we een handje geholpen door een motie in te dienen zodat er niet meer op allerlei verordeningen gewacht hoefde te worden. Dit wordt gedoogd totdat ook alles formeel rond is. Deze motie werd door alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie, ondertekend!

Ook hebben we beide coalitiepartijen de uitspraak weten te ontlokken dat zij de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals die in augustus 2017 zijn vastgesteld door de Raad, willen halen en dat we nauwgezet worden geïnformeerd over de stand van zaken, het eerst in het eerste kwartaal van 2019.

Het was een rumoerige periode, maar al met al is dit toch een goed begin!


Bert Klaas: 12 jaar raadslid en fractievoorzitter, 3 verkiezingen

Zo’n 20 jaar geleden werd ik benaderd door Theo de Putter met de vraag of ik geen interesse had om plaats te nemen in het bestuur van PPW. Theo was raadslid voor die partij en ik was net in Wierden komen wonen. Even nagedacht, ja gezegd en gelijk tot voorzitter van de club gebombardeerd.

Waar begin ik toch aan?

Ik had eigenlijk geen idee waar ik aan begon, had wel bestuurlijke ervaring maar nooit eerder in de politiek. Ik maakte kennis met Pelle Mug, Anneke van Rijk, Derk Mulder en een heleboel andere actieve en betrokken mensen uit de Wierdense gemeenschap.
Mensen die vanuit een progressieve levensvisie iets voor Wierden wilden betekenen.
En wat erg bijzonder was en mij het meest aansprak was de samenwerking tussen de verschillende progressieve partijen. Pelle was van de PvdA, Theo van D’66 en Anneke min of meer van Groen Links. Dat was mooi en wat mij betreft een landelijk en aansprekend voorbeeld hoe mensen niet vanuit details maar vanuit de grote hoofdlijnen kunnen samenwerken om iets te bereiken.

Kandidaat voor de kieslijst

In 2006 was ik samen met Pelle Mug bezig om gesprekken te voeren met potentiële kandidaten voor onze nieuwe kieslijst toen hij me vroeg of ik zelf niet op die lijst wilde komen. En hoe gek ook, daar had ik tot nu toe altijd over gezegd: dat nooit, dat is echt niets voor mij. Maar Pelle is nogal overtuigend en vasthoudend en hij overtuigde me om me te kandideren. En weet je, als je op zo’n lijst staat, je foto verspreid wordt in het dorp, je maanden druk bent om die verkiezingscampagne voor te bereiden dan word je er wel steeds enthousiaster voor. Tenminste, zo ging het mij wel.

En toen Theo na deze mooie verkiezingen (we wonnen een zetel) ook nog eens wethouder werd kwam er een plaatsje vrij voor mij in de fractie. De fractie die bestond uit Anneke van Rijk, Bernard Ros en Henk Slagers wees mij direct aan als fractievoorzitter.Dat wilde ik wel, maar vanaf het begin heb ik aangegeven dat ik misschien overdag niet zo politiek actief kon zijn als ik eigenlijk wilde omdat ik ook nog een drukke fulltime time baan heb. Dat was akkoord.

Het politieke spel

En toen begon het. En wat was het vreselijk wennen. Ongelofelijk veel stukken om te lezen en te bestuderen, over onderwerpen waar ik tot dan toe nooit mee te maken had gehad. Onderwerpen waar ik ook helemaal niets van wist.
Een bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk? Tien nieuwe ambtenaren erbij of niet? Een aanvraag voor een school voor voortgezet onderwijs in Wierden, de aanleg van een miljoenen kostende tunnel, het opknappen van de Stouwevijver? Lid van het Presidium? Het wat…….?

Maar langzaam maar zeker begreep ik steeds beter hoe het werkte, hoe de spelregels van de raad zijn vastgesteld, waarom veel zaken zijn zoals ze zijn. En doordat je altijd probeert door de politieke PPW bril te kijken blijkt dat je eigenlijk al behoorlijk veel houvast hebt. Maar ook omdat je deel uitmaakt van een coalitie waarmee je samen optrekt. En natuurlijk ook door gewoon goed te luisteren naar de steunfractie, de andere fractieleden, het bestuur en naar onze wethouder.

De optelsom

Dat heb ik opgeteld twaalf jaren gedaan. Drie verkiezingen meegemaakt en steeds meer ervaring opgedaan. Ik heb genoten van de discussies en het debat, soms op het scherpst van de snede. Ik hoef de namen van FvM, NEW en dan vooral Jos van Maasacker maar te noemen. Maar ik vergeet ook niet de debatten met Felix Timmerman of Wim Goossen.
En wat ik dan zo mooi vind van de Wierdense politiek is dat hoe groot de verschillen en standpunten ook waren, het ging altijd op basis van open en eerlijke discussies. Ik kan me voorstellen dat inwoners zich moeilijk kunnen voorstellen dat wij na een heel scherp debat na afloop de vergadering bijna vriendschappelijk evalueerden en soms gezellig afsloten met een hapje en een drankje. Zonder enige persoonlijke wrijving. Zo kan politiek ook zijn.

En nu is het voorbij. Na 12 jaar in de raad en 12 jaar als fractievoorzitter. Dat was wel even schrikken eerlijk gezegd! En nu, na die dramatische uitslag van de verkiezingen voor onze partij ben ik gestopt als raadslid. Noodgedwongen. Sander had helemaal verdiend meer stemmen gekregen dan ik. En achteraf is dat gewoon goed. Ik zal het zeker missen maar ik ben eigenlijk heel erg blij dat we met Roselien en Sander en met een hele grote en actieve steunfractie PPW weer op de kaart gaan zetten. Met een fris elan en met nieuwe ideeën onze gemeente vanuit een progressieve hoek blijven versterken.

Ik verwacht dat Sander en Roselien net zo veel steun en advies zullen krijgen als ik in al die jaren heb gehad. Zonder dat red je het niet. Het was een prachtige tijd waar ik verschrikkelijk veel van genoten en van geleerd heb. En daar wil ik iedereen nogmaals hartelijk voor danken.


Nieuw gezicht bij PPW: Miranda Scheffer

Al enige tijd ben ik in onze gemeente Wierden bezig met het realiseren van een inwonersinitiatief genaamd de Generatietuin. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van de stichting Duurzame Energie Wierden Enter en werkgroeplid van het Zonnepark De Groene Weuste.

Ook ben ik moeder, getrouwd met Peter en hebben we twee heerlijke puberzoons en een hond Kai. We wonen we in de wijk de Weuste.

In mijn werkzame leven werk ik bij Buurkracht.nl. Mijn werk bestaat uit het begeleiden van buurten in Twente om samen op een leuke, gezellige en financieel aantrekkelijke manier energiebesparende maatregelen collectief te realiseren.

Omdat ik drie jaar geleden het gewoon leuk vond (en nog steeds trouwens) om vrijwillig mooie dingen te doen in mijn eigen omgeving, heb ik gemerkt waar burgerinitiatieven, nu heet het overigens weer inwonersinitiatieven, tegen aanlopen. Het is een continu leerproces, voor zowel de inwoners als ook voor onze gemeente Wierden.

Hoe gaaf is het dat we onze krachten bundelen en samen werken aan een eerlijke duurzame samenleving. Ja, ik weet het, ik ben een enorme idealist met een gezonde dosis realisme!

Door deze inwonersinitiatieven heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat we met elkaar ‘echt’ leren samenwerken, daarom wil ik dit uitdragen aan wie het ook maar wil horen.

Omdat het vaak begint bij ‘het beleid’ van de gemeente, ben ik betrokken geraakt in politieke issues. Herman Minkjan van het PPW, mogen jullie daar de schuld van geven. Grapje natuurlijk! Ik ben door Herman enorm goed begeleid en hij was in het begin, en nog, mijn klankbord en steun en toeverlaat. Dank daarvoor Herman! Als het past in het beleid van de gemeente, dan gaan zaken vaak een stuk vlotter en makkelijker heb ik ervaren, zie realisatie Zonnepark!

Daarom heb ik besloten de komende tijd mee te denken en mee te doen met het PPW.

Mijn speerpunten binnen het PPW zijn dan ook: burgerparticipatie en overheidsparticipatie. En natuurlijk Biodiversiteit in combinatie met duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Graag sluit ik af met mijn motto: een eerlijke duurzame samenleving begint bij jezelf en samen is dit veel leuker en nog gezellig ook!

Tot ziens in onze mooie gemeente Wierden!


Mijn eerste maand als raadslid

22 maart 2018, een telefoontje van Bert Klaas: “van harte gefeliciteerd je zit erin!” Blijdschap en verdriet tegelijk. Blij met de steun en het vertrouwen vanuit de vele voorkeurstemmen. Maar ook verdriet om de vertrekkende raadsleden van PPW die het fantastisch gedaan hebben de afgelopen vier jaar. De raadsleden met wie ik nauw heb samengewerkt tijdens de verkiezingscampagne.

Het begon allemaal bij de kapper

Mijn raadslidavontuur begon eigenlijk vorig jaar. Toen ik via onze gezamenlijke kapper in contact kwam met PPW raadslid Egbert Wessels. Na het gesprek met Egbert, waarin ik mijn interesse in de gemeente politiek toonde, heb ik meerdere gesprekken gevoerd met de kieslijstcommissie. Na de gesprekken kwam de commissie tot een voorlopig voorstel van de lijst. Mijn plek was nummer 6! Nadat de ledenvergadering akkoord ging met de voorgestelde ranking konden we beginnen met de campagne.

Voordat je op campagne gaat is er ook nog heel wat werk achter de schermen verzet! Foto’s genomen, flyers en poster gemaakt, een campagne die zowel digitaal als fysiek werd gevoerd. Hoogtepunt voor mij was het deur aan deur gaan met een enthousiaste groep leden. Tijdens het canvassen hebben we veel inwoners gesproken en van informatie voorzien. Het was, ondanks de kou, ook gewoon heel gezellig met elkaar. Na de verkiezingen hebben we een start gemaakt om de partij weer op te bouwen. Want hoe gek het ook klinkt. De pak slaag die we gekregen hebben bij de verkiezingen, heeft onze club mensen alleen maar dichter bij elkaar gebracht.
Iets meer dan een maand geleden werden Roselien Slagers en ik geïnstalleerd als raadsleden. Voor Roselien het begin van haar derde termijn, voor mij de eerste. Een heel bijzondere avond die ik mocht delen met mijn vrouw, familie en vrienden. Een hele eer, volksvertegenwoordiger zijn. Sindsdien maak ik samen met 18 collega’s deel uit van de gemeenteraad in Wierden. Het leven is een achtbaan wordt er wel gezegd, dat kan ook gezegd worden over de afgelopen periode.

Nu kijk ik terug op mijn eerste maand als raadslid

Deze eerste weken heb ik mij vooral beziggehouden met het inlezen en bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. Als nieuwkomer heb ik het geluk dat ik mag werken met Roselien die veel ervaring heeft als raadslid en wethouder van Wierden. Ook kan ik altijd terecht bij Bert Klaas, onze voormalige fractievoorzitter maar vooral ook top politicus van Wierden. Daarnaast hebben we een brede, gedreven en enthousiaste steunfractie. Al met al is de (steun)fractie een goede mix tussen ervaring en nieuwe input en kijk op zaken.

Naast het inlezen heb ik ook al verschillende werkavonden gehad. Tijdens deze bijeenkomsten leer ik de andere raadsleden en steunfractieleden van de andere partijen beter kennen. En dat vind ik prettig aangezien we de komende vier jaar samen gaan werken. Zo ging ik van de ene bijeenkomst of vergadering naar de andere en was het een continue omschakelen. Zo waren er informatieavonden over ‘raadslid zijn’ en uitleg over het werken met de IPad. Met veel vragen en een behulpzame griffie kom je echter ver in het vergaren van de juiste informatie voor het maken van een goede start. Verder was er een informatieavond over de verschillende thema’s, commissievergadering GG, vergaderingen van de gemeenteraad, van de PPW fractie etc. Voor de rest is het heel veel lezen, kijken en kennismaken. Kennismaken met mensen uit het veld, de collega’s uit de raad, de wethouders en ambtenaren.

Het raadslidmaatschap brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik word enthousiast van de diverse gesprekken en de ervaring die je opdoet zodra je in de gemeenteraad actief bent. De komende periode zullen wij als gemeenteraad beslissingen moeten nemen. Hiervoor neem je als raadslid, fractie en gemeenteraad een juiste afweging nadat je alle belangen hebt afgewogen.

Mijn eerste maand als raadslid: een enerverende en boeiende tijd. Ik zie uit naar meer!

Sander Salakory, raadslid


Milieu en klimaat

Milieu, klimaat, duurzaamheid. Deze groene onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda. Wij hebben al een motie ingediend om ons als gemeente aan te sluiten bij de statiegeld alliantie. Een van onze andere hoofdpunten op dit gebied is: korting op leges voor energiezuinige of energiewoningen in onze hele gemeente. Waarom vinden wij dit zo belangrijk?

Waarom de CO2-uitstoot naar beneden moet en de gevolgen als we dit niet de hoogste prioriteit geven. Ook kiezen we voor windmolens.

In onderstaande punten kan je lezen waarom het milieu één van de belangrijkste punten is voor het PPW. De hieronder geschetste problemen zijn zaken op wereldniveau en je kunt je dan afvragen: wat moet ik als inwoner van Wierden hiermee? Maar dan lopen we weg voor de problemen die op ons afkomen. We kunnen dit niet oplossen als gemeente, we kunnen echter wel onze bijdrage leveren. Er liggen op dit moment al twee aanvragen voor zonneparken die we als PPW graag gerealiseerd zien. We zijn blij met de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. We zetten ons in voor een meer duurzame bebouwing. Daarom willen we de korting op de leges van energie zuinige en gasloze woningen! We staan positief tegenover windmolens. Wist u dat dat er maar 1 windmolen nodig is voor een zonnepark dat 4x zo groot is als zonnepark De Weuste?

Hevige regen en overstromingen

Dit komt doordat bij een opwarmende klimaat de hoeveelheid waterdamp in de lucht toeneemt. En dus valt er ook meer naar benden. Er zijn weinig zaken zo duidelijk toe te schrijven aan het opwarmend klimaat als de heftige regenbuien.

Droogte en mislukt oogsten

Ook droogtes komen steeds vaker voor door de klimaatveranderingen. Zuid-Afrika wordt op dit moment getroffen door de grootste droogte in 112 jaar. Dit heeft mogelijk het gevolg dat er een verdubbeling plaats vindt van de mensen die honger lijden. Grote droogtes die tot gevolg hebben dat er steeds vaker bosbranden zullen voorkomen zoals recent in de Zuid Europese landen.

Oorlog

Klimaatverandering is misschien niet de oorzaak van de oorlog, maar het draagt wel bij aan het ontstaan daarvan. Wetenschappers onderzochten de gevolgen van de trek van de boeren naar de steden en komen tot de conclusie dat het wegtrekken van de boeren en daarmee het uitdrogen van het land invloed heeft op het klimaat.

Veranderende natuur

Met het stijgen van de temperatuur op aarde veranderen de leefgebieden van de dieren overal op de wereld. Wereldwijd is onder andere door klimaatverandering nu al een vijfde van het koraal afgestorven. De zeespiegelstijging heeft gevolgen voor de schildpadden en de zee beren die niet meer aan voedsel kunnen komen.

Ziektes

Ziekteverspreiders zoals muggen kunnen zich verder noordelijk verspreiden en het risico op ziektes wordt dus groter. Het hooikoorts seizoen is al behoorlijk verlengd. Afgelopen jaar zaten mensen zelfs aan het kerstdiner te snotteren.

Conclusie

PPW loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en kiest er heel bewust voor om er er alles aan te doen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. En in Wierden doen we dat onder andere door korting te geven op de leges voor energiezuinige en energieloze woningen in onze gemeente. Maar ook door niet op voorhand tegen windmolens te zijn. Dat bent u toch met ons eens?

Benieuwd hoe Nederland al in actie komt tegen de klimaatverandering? Kijk eens op deze site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu!


Zondag, een dag om te ontspannen!

Ontspannen, dat mag iedereen op zijn eigen manier doen. Daarom vindt het PPW dat het aan de winkeliers overgelaten moeten worden of, wanneer en hoelang zij hun winkel willen openen. Dit is niet iets wat de politiek voor deze winkeliers moet bepalen. De taak van de politiek is namelijk dat zij vooral voorwaarden moeten scheppen die ervoor zorgen dat middenstanders hun eigen keuzes kunnen maken zonder daarbij beperkingen opgelegd te krijgen.

Zondag een rustdag

Het argument dat een rustdag voor iedereen goed is in deze steeds drukker wordende maatschappij kunnen wij alleen maar onderstrepen. Maar ook hiervoor geldt dat mensen dit wel zelf moeten kunnen bepalen. Een dag winkelen of gezellig shoppen, is voor veel mensen ook ontspanning. En ja, dan moet er personeel werken in de winkel, dit is ook een keuze die de ondernemer zelf moet maken. Er zijn veel meer vakgebieden waar men op zondag werkt en dat is maar goed ook.

24-uurseconomie

Tot slot, de realiteit is dat we in een 24-uurseconomie leven en dit houden we niet tegen, ook in Wierden niet. Wanneer we hier niet in meegaan en winkeliers niet de mogelijkheid geven om op zondag hun winkels te openen, dan zou dit voor een aantal van deze winkeliers misschien wel kunnen leiden tot omzetverlies. Dit is op de lange termijn een slechte ontwikkeling voor onze gemeente.

Samengevat zijn wij er daarom voor dat winkeliers zelf kunnen bepalen of ze op zondag hun winkel openen, hoe vaak en hoelang. Winkeliers dragen immers ook in hoge mate bij aan de levendigheid van onze dorpskernen.