Category: Partijnieuws
Mijn eerste maand als raadslid

22 maart 2018, een telefoontje van Bert Klaas: “van harte gefeliciteerd je zit erin!” Blijdschap en verdriet tegelijk. Blij met de steun en het vertrouwen vanuit de vele voorkeurstemmen. Maar ook verdriet om de vertrekkende raadsleden van PPW die het fantastisch gedaan hebben de afgelopen vier jaar. De raadsleden met wie ik nauw heb samengewerkt tijdens de verkiezingscampagne.

Het begon allemaal bij de kapper

Mijn raadslidavontuur begon eigenlijk vorig jaar. Toen ik via onze gezamenlijke kapper in contact kwam met PPW raadslid Egbert Wessels. Na het gesprek met Egbert, waarin ik mijn interesse in de gemeente politiek toonde, heb ik meerdere gesprekken gevoerd met de kieslijstcommissie. Na de gesprekken kwam de commissie tot een voorlopig voorstel van de lijst. Mijn plek was nummer 6! Nadat de ledenvergadering akkoord ging met de voorgestelde ranking konden we beginnen met de campagne.

Voordat je op campagne gaat is er ook nog heel wat werk achter de schermen verzet! Foto’s genomen, flyers en poster gemaakt, een campagne die zowel digitaal als fysiek werd gevoerd. Hoogtepunt voor mij was het deur aan deur gaan met een enthousiaste groep leden. Tijdens het canvassen hebben we veel inwoners gesproken en van informatie voorzien. Het was, ondanks de kou, ook gewoon heel gezellig met elkaar. Na de verkiezingen hebben we een start gemaakt om de partij weer op te bouwen. Want hoe gek het ook klinkt. De pak slaag die we gekregen hebben bij de verkiezingen, heeft onze club mensen alleen maar dichter bij elkaar gebracht.
Iets meer dan een maand geleden werden Roselien Slagers en ik geïnstalleerd als raadsleden. Voor Roselien het begin van haar derde termijn, voor mij de eerste. Een heel bijzondere avond die ik mocht delen met mijn vrouw, familie en vrienden. Een hele eer, volksvertegenwoordiger zijn. Sindsdien maak ik samen met 18 collega’s deel uit van de gemeenteraad in Wierden. Het leven is een achtbaan wordt er wel gezegd, dat kan ook gezegd worden over de afgelopen periode.

Nu kijk ik terug op mijn eerste maand als raadslid

Deze eerste weken heb ik mij vooral beziggehouden met het inlezen en bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. Als nieuwkomer heb ik het geluk dat ik mag werken met Roselien die veel ervaring heeft als raadslid en wethouder van Wierden. Ook kan ik altijd terecht bij Bert Klaas, onze voormalige fractievoorzitter maar vooral ook top politicus van Wierden. Daarnaast hebben we een brede, gedreven en enthousiaste steunfractie. Al met al is de (steun)fractie een goede mix tussen ervaring en nieuwe input en kijk op zaken.

Naast het inlezen heb ik ook al verschillende werkavonden gehad. Tijdens deze bijeenkomsten leer ik de andere raadsleden en steunfractieleden van de andere partijen beter kennen. En dat vind ik prettig aangezien we de komende vier jaar samen gaan werken. Zo ging ik van de ene bijeenkomst of vergadering naar de andere en was het een continue omschakelen. Zo waren er informatieavonden over ‘raadslid zijn’ en uitleg over het werken met de IPad. Met veel vragen en een behulpzame griffie kom je echter ver in het vergaren van de juiste informatie voor het maken van een goede start. Verder was er een informatieavond over de verschillende thema’s, commissievergadering GG, vergaderingen van de gemeenteraad, van de PPW fractie etc. Voor de rest is het heel veel lezen, kijken en kennismaken. Kennismaken met mensen uit het veld, de collega’s uit de raad, de wethouders en ambtenaren.

Het raadslidmaatschap brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik word enthousiast van de diverse gesprekken en de ervaring die je opdoet zodra je in de gemeenteraad actief bent. De komende periode zullen wij als gemeenteraad beslissingen moeten nemen. Hiervoor neem je als raadslid, fractie en gemeenteraad een juiste afweging nadat je alle belangen hebt afgewogen.

Mijn eerste maand als raadslid: een enerverende en boeiende tijd. Ik zie uit naar meer!

Sander Salakory, raadslid


Milieu en klimaat

Milieu, klimaat, duurzaamheid. Deze groene onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda. Wij hebben al een motie ingediend om ons als gemeente aan te sluiten bij de statiegeld alliantie. Een van onze andere hoofdpunten op dit gebied is: korting op leges voor energiezuinige of energiewoningen in onze hele gemeente. Waarom vinden wij dit zo belangrijk?

Waarom de CO2-uitstoot naar beneden moet en de gevolgen als we dit niet de hoogste prioriteit geven. Ook kiezen we voor windmolens.

In onderstaande punten kan je lezen waarom het milieu één van de belangrijkste punten is voor het PPW. De hieronder geschetste problemen zijn zaken op wereldniveau en je kunt je dan afvragen: wat moet ik als inwoner van Wierden hiermee? Maar dan lopen we weg voor de problemen die op ons afkomen. We kunnen dit niet oplossen als gemeente, we kunnen echter wel onze bijdrage leveren. Er liggen op dit moment al twee aanvragen voor zonneparken die we als PPW graag gerealiseerd zien. We zijn blij met de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. We zetten ons in voor een meer duurzame bebouwing. Daarom willen we de korting op de leges van energie zuinige en gasloze woningen! We staan positief tegenover windmolens. Wist u dat dat er maar 1 windmolen nodig is voor een zonnepark dat 4x zo groot is als zonnepark De Weuste?

Hevige regen en overstromingen

Dit komt doordat bij een opwarmende klimaat de hoeveelheid waterdamp in de lucht toeneemt. En dus valt er ook meer naar benden. Er zijn weinig zaken zo duidelijk toe te schrijven aan het opwarmend klimaat als de heftige regenbuien.

Droogte en mislukt oogsten

Ook droogtes komen steeds vaker voor door de klimaatveranderingen. Zuid-Afrika wordt op dit moment getroffen door de grootste droogte in 112 jaar. Dit heeft mogelijk het gevolg dat er een verdubbeling plaats vindt van de mensen die honger lijden. Grote droogtes die tot gevolg hebben dat er steeds vaker bosbranden zullen voorkomen zoals recent in de Zuid Europese landen.

Oorlog

Klimaatverandering is misschien niet de oorzaak van de oorlog, maar het draagt wel bij aan het ontstaan daarvan. Wetenschappers onderzochten de gevolgen van de trek van de boeren naar de steden en komen tot de conclusie dat het wegtrekken van de boeren en daarmee het uitdrogen van het land invloed heeft op het klimaat.

Veranderende natuur

Met het stijgen van de temperatuur op aarde veranderen de leefgebieden van de dieren overal op de wereld. Wereldwijd is onder andere door klimaatverandering nu al een vijfde van het koraal afgestorven. De zeespiegelstijging heeft gevolgen voor de schildpadden en de zee beren die niet meer aan voedsel kunnen komen.

Ziektes

Ziekteverspreiders zoals muggen kunnen zich verder noordelijk verspreiden en het risico op ziektes wordt dus groter. Het hooikoorts seizoen is al behoorlijk verlengd. Afgelopen jaar zaten mensen zelfs aan het kerstdiner te snotteren.

Conclusie

PPW loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en kiest er heel bewust voor om er er alles aan te doen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. En in Wierden doen we dat onder andere door korting te geven op de leges voor energiezuinige en energieloze woningen in onze gemeente. Maar ook door niet op voorhand tegen windmolens te zijn. Dat bent u toch met ons eens?

Benieuwd hoe Nederland al in actie komt tegen de klimaatverandering? Kijk eens op deze site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu!


Zondag, een dag om te ontspannen!

Ontspannen, dat mag iedereen op zijn eigen manier doen. Daarom vindt het PPW dat het aan de winkeliers overgelaten moeten worden of, wanneer en hoelang zij hun winkel willen openen. Dit is niet iets wat de politiek voor deze winkeliers moet bepalen. De taak van de politiek is namelijk dat zij vooral voorwaarden moeten scheppen die ervoor zorgen dat middenstanders hun eigen keuzes kunnen maken zonder daarbij beperkingen opgelegd te krijgen.

Zondag een rustdag

Het argument dat een rustdag voor iedereen goed is in deze steeds drukker wordende maatschappij kunnen wij alleen maar onderstrepen. Maar ook hiervoor geldt dat mensen dit wel zelf moeten kunnen bepalen. Een dag winkelen of gezellig shoppen, is voor veel mensen ook ontspanning. En ja, dan moet er personeel werken in de winkel, dit is ook een keuze die de ondernemer zelf moet maken. Er zijn veel meer vakgebieden waar men op zondag werkt en dat is maar goed ook.

24-uurseconomie

Tot slot, de realiteit is dat we in een 24-uurseconomie leven en dit houden we niet tegen, ook in Wierden niet. Wanneer we hier niet in meegaan en winkeliers niet de mogelijkheid geven om op zondag hun winkels te openen, dan zou dit voor een aantal van deze winkeliers misschien wel kunnen leiden tot omzetverlies. Dit is op de lange termijn een slechte ontwikkeling voor onze gemeente.

Samengevat zijn wij er daarom voor dat winkeliers zelf kunnen bepalen of ze op zondag hun winkel openen, hoe vaak en hoelang. Winkeliers dragen immers ook in hoge mate bij aan de levendigheid van onze dorpskernen.


De collectieve zorgverzekering

Een van onze speerpunten is het volgende: Meer mensen moeten in aanmerking kunnen komen voor de bestaande collectieve zorgverzekering. Niet iedereen weet wat er nu mogelijk is en wat wij hiermee hopen te bewerkstelligen. Daarom zullen we dat in dit artikel nader toelichten.

Wat is op dit moment de situatie?

De gemeente Wierden biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering. Dit betreft een uitgebreide zorgverzekering die óók het eigen risico vergoedt en de eigen bijdrages voor Wmo-voorzieningen. Dit is een goede zaak.

Waarom is deze regeling er?

Betalingsachterstanden van zorgpremie en eigen risico moeten voorkomen worden, want dit brengt mensen snel in een uitzichtloze situatie. Daarnaast ervaren mensen geen financiële drempel meer om gebruik te maken van benodigde zorg.

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Mensen met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm kunnen gebruikmaken van deze verzekering waarbij de gemeente een deel van de kosten voor rekening neemt. Wij zijn van mening dat meer mensen hier gebruik van zouden moeten kunnen maken. Er is namelijk een groep die vaak tussen wal en schip raakt en geen gebruik kan maken van financiële regelingen.

Wat willen wij bereiken met dit speerpunt?

Wij willen dat mensen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm gebruik kunnen maken van deze regeling. In veel andere gemeenten is dit al het geval. Wij zetten ons hier al een tijd voor in en zullen dit ook de komende jaren blijven doen. We gaan ons ervoor inzetten dat er in de begroting geld vrij komt, zodat ook de mensen die nu tussen wal en schip raken, van deze regeling gebruik kunnen gaan maken.


De statiegeld alliantie

Jaarlijks gaan er miljoenen flesjes en blikjes over de toonbank. Een aanzienlijk deel hiervan belandt uiteindelijk naast de vuilbakken en in de natuur. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 40 procent van het zwerfafval.

Natuur en dieren

De natuur en de dieren zijn hiervan de dupe. Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven wanneer er stukjes plastic in hun voedsel terecht komen. Ook ontstaan door veel zwerfafval de zogenoemde plastic soepen die onze oceanen bevuilen. Hier brengt het grote schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren. Zij zien dit namelijk als voedsel.

Start statiegeld alliantie

Op 25 november 2017 is er een statiegeld alliantie gestart waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Deelnemers zijn momenteel onder andere gemeenten, bedrijven, consumenten- en milieuorganisaties.

Motie van het PPW

Wij hebben, middels een motie, verzocht om de Gemeente Wierden hierbij aan te laten sluiten. Wij willen hiermee een signaal af geven aan de Tweede Kamer. Deze motie is gelukkig aangenomen!


Nieuwjaarswens

Bestuur en fractie van PPW wensen alle inwoners van Wierden, Enter, Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum en Ypelo een gezond en voorspoedig 2018 waarin we, dankzij uw stem en uw vertrouwen in ons kompas, met volle kracht koers zetten naar een socialer en duurzamer Wierden!


Duurzame Energie

In 2011 is door de gemeenteraad de ambitie vastgelegd dat in 2020 minstens 20 % van alle energie duurzame energie moet zijn. We zitten nu pas rond de 5 %. Dit is vooral te denken aan de mensen van het energieloket, de stichting Duurzame energie Wierden Enter (denk aan ons zonnepanelenpark de groene Weuste), aan Twence (die milieuvriendelijk werkt) en natuurlijk door inwoners en bedrijven die hebben gekozen voor zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen . En niet te vergeten door ENERGIEBESPARING. Wat niet gebruikt wordt hoeft immers ook niet opgewekt te worden.

Willen we de doelstelling halen dan moet er nog heel wat gebeuren. Het college stelde daarom voor om ALLE vormen van duurzame energie te onderzoeken, ook die van windmolens. Maar ook om de samenwerking te zoeken met buurtgemeenten of de regio. Wij weten dat weinig mensen zijn die graag een windmolen in zijn /of haar omgeving willen. Wij vinden het daarom van groot belang dat er eerst draagvlak voor een windmolen wordt gecreëerd en dat omwonenden ook voordeel genieten. Bovendien zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals windversnellers die nu in een testfase zitten maar wellicht heel bruikbaar zijn. Die ontwikkelingen zullen op de voet gevolgd worden.

Het collegevoorstel kon uiteraard op onze instemming rekenen, evenals die van het CDA en de CU. NEW was tegen omdat ze principieel en ongeacht de uitkomst tegen windmolens zijn, hetzelfde geldt voor de VVD. Wij vinden dat het noodzakelijk is dat we werken aan een duurzamere wereld. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor PPW. Gelukkig is het voorstel, verwoord en toegelicht door PPW wethouder Slagers door een meerderheid van de Raad aangenomen.


De Passie

Een bekende uitspraak uit de jaren tussen 2005 en 2009 in de Raad was: “geen geld, geen Passie!” De juridische strijd die volgde werd beslecht in het voordeel van De Passie. Vanaf 2008 staat een school voor Evangelisch Voortgezet Onderwijs in Wierden. Het noodgebouw dat er nu staat kan nog wel even door maar niet mee zo heel lang, het is te klein en voldoet niet aan een aantal eisen die aan een moderne school gesteld worden. Wij gunnen leerlingen en leerkrachten een goede en moderne school , dat staat buiten kijf . Waar wij als PPW nu erg ongerust over zijn is dat dit de gemeente heel veel geld gaat kosten.

Tot nu toe heeft onze gemeente al een miljoen in deze school geïnvesteerd. Middelen die we vanuit het rijk niet vergoed krijgen en die dus ten laste zijn gegaan van andere mogelijke investeringen. Dat is een feit.

Omdat de school er nu staat en er geen terugweg mogelijk is moeten wij investeren. Maar dan wat ons betreft alleen met die middelen die er ook echt beschikbaar voor zijn; vanuit de rijksvergoeding. Wij willen, namens onze inwoners, en ook die voor de komende 40 jaar een garantie dat er absoluut niet meer geld wordt geïnvesteerd in de Passie dan zoals nu is vastgesteld in de uitgangspunten. Namelijk uitgaan van de normvergoeding en vergoedt vanuit de bijbehorende rijksvergoeding en zonder bijdrage van de gemeente. Daar hebben wij een motie voor ingediend die door VVD en CDA werd gesteund Een motie die oproept om niet meer geld uit te geven voor–  tijdens of na de bouw dan er nu beschikbaar is!

De CU wilde meer geld en daar was niemand in de raad het mee eens en NEW  vond het niet zo’n belangrijk punt; de verkiezingen zijn dus al een beetje begonnen.