PPW Louis Tjoonk

Louis Tjoonk

Secretaris 

Wie is Louis Tjoonk?

Ik ben opgegroeid in Enschede, getrouwd, vader van drie zoons en grootvader van twee kleinzoons en een kleindochter. Sinds mijn functioneel leeftijdsontslag in 2015 ben ik drie dagen per week werkzaam als vrijwilliger in het onderwijs bij CSG Reggesteyn. Daarnaast pas ik een dag per week op de kleinkinderen en ben sinds begin 2017 secretaris van het PPW.

Hier sta ik voor

Toen ik gevraagd werd om secretaris van het PPW te worden heb ik geen moment getwijfeld. Ik voel me thuis bij een partij die opkomt voor de zwakkeren, uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle mensen, streeft naar een duurzame samenleving, op de bres staat voor de bescherming van natuur en milieu, voor openheid is en dus tegen achterkamertjespolitiek en vindt dat de burgers een grotere inbreng moeten hebben in hun eigen woon- en leefomgeving. Ik hoop hier vanuit het bestuur een ondersteunende rol in te kunnen spelen.

Hier komt Louis Tjoonk vandaan

Op 18 jarige leeftijd ben ik beroepsmilitair geworden bij de Militair Geneeskundige Dienst en heb hier tot mijn functioneel leeftijdsontslag met veel plezier gewerkt. In deze periode heb ik in de medezeggenschapsraad gezeten namens de militaire bond welke bij het FNV is aangesloten en ben ik vertrouwenspersoon geweest. Tijdens mijn uitzendingen als militair heb ik van nabij meegemaakt wat ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid en onderdrukking voor gevolgen hebben.
Vanwege de vele overplaatsingen heb ik een tijd buiten Twente gewoond en ben in 1994 weer teruggekeerd en gaan wonen in Enter waar mijn echtgenote geboren en getogen is.