Milieu, klimaat, duurzaamheid. Deze groene onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda. Wij hebben al een motie ingediend om ons als gemeente aan te sluiten bij de statiegeld alliantie. Een van onze andere hoofdpunten op dit gebied is: korting op leges voor energiezuinige of energiewoningen in onze hele gemeente. Waarom vinden wij dit zo belangrijk?

Waarom de CO2-uitstoot naar beneden moet en de gevolgen als we dit niet de hoogste prioriteit geven. Ook kiezen we voor windmolens.

In onderstaande punten kan je lezen waarom het milieu één van de belangrijkste punten is voor het PPW. De hieronder geschetste problemen zijn zaken op wereldniveau en je kunt je dan afvragen: wat moet ik als inwoner van Wierden hiermee? Maar dan lopen we weg voor de problemen die op ons afkomen. We kunnen dit niet oplossen als gemeente, we kunnen echter wel onze bijdrage leveren. Er liggen op dit moment al twee aanvragen voor zonneparken die we als PPW graag gerealiseerd zien. We zijn blij met de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. We zetten ons in voor een meer duurzame bebouwing. Daarom willen we de korting op de leges van energie zuinige en gasloze woningen! We staan positief tegenover windmolens. Wist u dat dat er maar 1 windmolen nodig is voor een zonnepark dat 4x zo groot is als zonnepark De Weuste?

Hevige regen en overstromingen

Dit komt doordat bij een opwarmende klimaat de hoeveelheid waterdamp in de lucht toeneemt. En dus valt er ook meer naar benden. Er zijn weinig zaken zo duidelijk toe te schrijven aan het opwarmend klimaat als de heftige regenbuien.

Droogte en mislukt oogsten

Ook droogtes komen steeds vaker voor door de klimaatveranderingen. Zuid-Afrika wordt op dit moment getroffen door de grootste droogte in 112 jaar. Dit heeft mogelijk het gevolg dat er een verdubbeling plaats vindt van de mensen die honger lijden. Grote droogtes die tot gevolg hebben dat er steeds vaker bosbranden zullen voorkomen zoals recent in de Zuid Europese landen.

Oorlog

Klimaatverandering is misschien niet de oorzaak van de oorlog, maar het draagt wel bij aan het ontstaan daarvan. Wetenschappers onderzochten de gevolgen van de trek van de boeren naar de steden en komen tot de conclusie dat het wegtrekken van de boeren en daarmee het uitdrogen van het land invloed heeft op het klimaat.

Veranderende natuur

Met het stijgen van de temperatuur op aarde veranderen de leefgebieden van de dieren overal op de wereld. Wereldwijd is onder andere door klimaatverandering nu al een vijfde van het koraal afgestorven. De zeespiegelstijging heeft gevolgen voor de schildpadden en de zee beren die niet meer aan voedsel kunnen komen.

Ziektes

Ziekteverspreiders zoals muggen kunnen zich verder noordelijk verspreiden en het risico op ziektes wordt dus groter. Het hooikoorts seizoen is al behoorlijk verlengd. Afgelopen jaar zaten mensen zelfs aan het kerstdiner te snotteren.

Conclusie

PPW loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en kiest er heel bewust voor om er er alles aan te doen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. En in Wierden doen we dat onder andere door korting te geven op de leges voor energiezuinige en energieloze woningen in onze gemeente. Maar ook door niet op voorhand tegen windmolens te zijn. Dat bent u toch met ons eens?

Benieuwd hoe Nederland al in actie komt tegen de klimaatverandering? Kijk eens op deze site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu!