De gemeenteraad heeft op 30 juni de Nota Meerjarenbeleid besproken. Bij de PPW hebben wij hiernaar gekeken vanuit onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid.  Het lijkt op de situatie van vorig jaar, maar op dat moment gloorde nog enig perspectief aan de horizon. Nu moeten we concluderen dat het in financieel opzicht alleen nog maar erger wordt. (…) Want wat brengt de coronacrisis met zich mee aan kosten en verminderde opbrengsten? Hoe hoog lopen de kosten op voor het sociaal domein? Voor beide is elk 1 miljoen gereserveerd.

Dan rest nog de bijna negen ton voor de komende vier jaar voor eenmalige uitgaven. Het college vraagt ons om gezien de coronacrisis ook dat bedrag te reserveren. Voor een deel zijn we het daarmee eens. We willen graag een deel ervan gebruiken voor thema’s en projecten die raken aan onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid.

Meer lezen? Download dan hier het hele betoog.