Welkom bij

Progressief
Wierden!

Duurzaamheid

We vinden duurzaamheid belangrijk. Want op het gebied van klimaatgebied moeten we nu echt stappen zetten, ook in deze gemeente. 

Solidariteit

In onze gemeente zorgen we voor elkaar en hebben begrip voor elkaar.  We kijken naar wat ons verbindt in plaats van verdeelt. Daarnaast komen we op voor de zwakkeren in de samenleving en helpen we elkaar als dat nodig is. 

Vertrouwen

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, ongeacht achtergrond of afkomst. Hierbij gaan we uit van vertrouwen en van respect voor de ander. 

 
 
Onze raadsleden zijn Roselien Slagers en Bert Klaas.
Zij worden ondersteund door Jan Sasbrink en Aalsen Everts. 
Met veel plezier zetten we ons in voor
een gemeente iedereen waarin zichzelf mag zijn, vertrouwen op de eerste plaats staat en we stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. 
Meer weten over onze mensen?
Duurzaamheid

Duurzaamheid

We willen dat ook in deze gemeente stappen worden gezet om de aarde te behouden voor komende generaties. Zo willen wij meer zonnepanelen op daken, moeten windmolens een mogelijkheid zijn en willen we Natura 2000-gebieden zoals het Wierdense Veld beschermen.

Woningen

Woningen

We spannen ons in voor meer betaalbare (huur)woningen voor starters en senioren in de hele gemeente.

Solidariteit

Solidariteit

Mensen in de bijstand moeten op een manier die bij hen past begeleid worden naar betaald werk. Daarbij gaan we uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ook vinden we dat een grotere groep mensen in aanmerking moet komen voor de collectieve zorgverzekering. Tot slot willen we een goede uitvoeringsorganisatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen moet immers mee kunnen doen en zich gewaardeerd voelen.

Zorg

Zorg

Meer mensen moeten in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering.

"Wij vinden het volstrekt onacceptabel hoe burgemeester en wethouders omspringen met geld, nu de gemeente moeite heeft de financiële touwtjes aan elkaar te knopen”, aldus ons raadslid Roselien Slagers-Bekhuis in Tubantia. "De onroerendezaakbelasting voor bedrijven is fors verhoogd, het tekort op onder andere de jeugdhulp neemt aanzienlijk toe, het is nog onbekend wat corona gaat kosten en na dit jaar doemt een flink begrotingstekort op.”

Het hele (premium) artikel is hier te vinden 👉 bit.ly/2Kcm3EM
... See MoreSee Less

View on Facebook

"Het Wierdense Veld behoort tot de belangrijkste hoogveengebieden in ons land", aldus projectleider Niels Bronsgeest van Landschap Overijssel. "De kans dat het gebied zijn beschermende status verliest is nihil. Het voldoet aan alle voorwaarden en is er potentie voor herstel."

Lees hieronder het hele artikel van Tubantia. 👇 En we konden het niet laten om wat mooie kiekjes van het Wierdense Veld toe te voegen aan dit bericht. Want het is er gewoon prachtig! 😍
... See MoreSee Less

View on Facebook

Tijdens de vergadering grondgebied op dinsdag 5 januari heeft de raad met het college gesproken over een door het college verzonden brief aan minister Schouten van Landbouw.

Hierin staat onder meer dat de meerderheid van de raad samen met het college haar het advies geven om het Wierdense Veld 🌳niet langer te erkennen als Natura 2000-gebied.

Dit zou niet houdbaar zijn door het wegpompen van water 💧 door Vitens. Ook worden de kosten als reden genoemd. En dat ondanks een onderzoek dat de minister heeft laten doen waarin ze aangeeft dat de status van het Wierdense Veld behouden blijft.

Christenunie Wierden-Enter en wij zijn het niet eens met deze brief. Als Progressief Wierden staan wij volledig achter de Natura 2000-status van dit prachtige gebied, dat we niet kunnen missen. Er is al te veel natuur verloren gegaan. Natuurlijk gaan we er hierbij wel van uit dat de omwonende boeren voldoende gecompenseerd worden.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Progressief Wierden

Wij wensen iedereen een goed, gezond en vooruitstrevend 2021! 🥂 ... See MoreSee Less

View on Facebook