Na de verkiezingen van 21 maart hadden wij, PPW, nog slechts twee zetels over. De volgende ochtend bleek dat naast lijsttrekker Roselien Slagers ook de nummer 6 van de kieslijst, Sander Salakory, zitting kon nemen de de Raad. Hiermee kwam een abrupt einde aan twaalf jaar raadslidmaatschap van Bert Klaas, vier jaar raadslidmaatschap van Egbert Wessels en Herman Minkjan en daarnaast ruim een jaar van Jan Willem Bronsgeest.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Er is in de periode na de verkiezingen in de ledenvergadering uitgebreid gesproken over hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar al snel werd de blik ook weer op de toekomst gericht. Ieder nadeel heeft zijn voordeel en in dit geval minstens twee voordelen. Sander, pas 35 jaar jong, heeft zitting genomen in de Raad namens PPW. Hij is daarmee het jongste raadslid in onze geschiedenis, mooi toch!

Een tweede voordeel is het volgende. Er is een groep PPW leden opgestaan die heeft aangegeven de raadsleden te willen ondersteunen, stukken mee te willen lezen en vergaderingen te bezoeken. De fractie is hier heel erg blij mee, want voor twee personen is het gewoon teveel werk. Een groep van 15 personen van diverse pluimage heeft al een aantal keer bij elkaar gezeten om vergaderingen voor te bereiden en taken te verdelen.

De steunfractie

De allereerste opdracht voor de fractie was het kiezen van een steunfractie. Deze steunfractieleden kunnen names PPW aanschuiven in de commissievergaderingen. De fractie heeft gekozen voor de ervaring van Egbert Wessels en daarnaast voor nieuwkomer Aalsen Everts, gezien zijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad van Montfoort. Als politiek adviseur blijft gelukkig Bert Klaas ook betrokken. Jan Willem Bronsgeest blijft ook zeer betrokken en maakt ook onderdeel uit van de eerder genoemde groep die zichzelf ‘De Bouwers’ heeft genoemd. Herman Minkjan moet helaas een stapje terug nemen om gezondheidsredenen. ‘De Bouwers’ is een enthousiaste groep en eenieders inbreng is welkom, dus kom gewoon eens langs!

De huidige stand van zaken

Inmiddels zijn de nieuwe wethouders benoemd is en op 5 juni het coalitieakkoord besproken. Wij hebben vooral geconstateerd dat er weinig nieuws onder de zon is en dat de nieuwe coalitie voortborduurt op reeds bestaand beleid. Eigenlijk was het enige concrete punt in het coalitieprogramma dat de winkels op zondag open mogen. Een overijverige winkelier die meteen de daad bij het woord wilde voegen hebben we een handje geholpen door een motie in te dienen zodat er niet meer op allerlei verordeningen gewacht hoefde te worden. Dit wordt gedoogd totdat ook alles formeel rond is. Deze motie werd door alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie, ondertekend!

Ook hebben we beide coalitiepartijen de uitspraak weten te ontlokken dat zij de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals die in augustus 2017 zijn vastgesteld door de Raad, willen halen en dat we nauwgezet worden geïnformeerd over de stand van zaken, het eerst in het eerste kwartaal van 2019.

Het was een rumoerige periode, maar al met al is dit toch een goed begin!